Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje postup, jak získat logy a síťový trace z jednotky 2N® Indoor Touch pro možnost diagnostiky na technické podpoře.

Požadavky: 

  • Firmware verze 3.4.0.1.0 a novější

 

Síťový trace

Pokud zařízení 2N® Indoor Touch komunikuje s interkomem nebo se zařízením třetí strany, síťový trace může být velice užitečným nástrojem pro diagnostiku a nalezení příčiny případného problému s komunikací. Trace lze získat několika způsoby: 

  • Stáhnutí trace na straně interkomu - návod zde.
  • Zachycení trace na PC s nainstalovanou utilitou  Wireshark, který je připojen ve stejné LAN síti jako 2N® Indoor Touch
  • Stáhnutí trace přímo na jednotce 2N® Indoor Touch viz následující obrázek
Je nutné brát na vědomí, že velikost zásobníku pro zachycený trace je 10240 kB a poté dojde k jeho přemazání -  je tedy nutné tuto hranici hlídat a hovor včas ukončit, aby nedošlo k přemazání zachycených dat.

 

Logy

V případě nestandardního chování aplikace 2N® IP Mobile je nutné zachytit logy, které budou poté analyzovány. Logy lze stáhnout v sekci Zařízení->Správa systému->stáhnout logy. Lze také zapnout rozšířené logování aplikace pro zobrazení detailnějších informací. To lze provést v sekci Aplikace-> 2N® IP Mobile->obecné nastavení->logování