Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento návod popisuje konfiguraci funkce Prezentace (seznam obrázků zobrazovaných v režimu prezentace) na displeji 2N® IP interkomu
Lze nahrát až 8 obrázků, které se postupně s nastaveným zpožděním přepínají.

 

Firmware a licence 2N® IP interkomu

Icon

 

Přejděte prosím do webové správy 2N® IP interkomu - Hardware - Displej - Prezentace.

Nahrajte obrázky (případně video) kliknutím na tuto oblast a uložte.

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišení

Icon

Vhodné rozměry nahrávaných obrázků (jiné rozměry budou automaticky přizpůsobeny):

  • IP Vario: 320 x 240 px
  • IP Verso s aktivní sekcí "Začněte dotykem": 214 x 214 px
  • IP Verso se skrytou sekcí "Začněte dotykem": 214 x 320 px   
    (tato možnost vám umožní využít celou plochu displeje pro váš vlastní obrázek a vlastní uvítací text)

 

        

 

Parametry Prezentace:

    • Zpoždění aktivace prezentace – nastavuje maximální dobu nečinnosti uživatele (tj. kdy uživatel neovládá zařízení pomocí tlačítek nebo numerické klávesnice), po které dojde k automatickému přepnutí do režimu prezentace obrázků. Nastavením na nulu se prezentace vypne.

    • Přechod mezi obrázky prezentace – nastavuje dobu zobrazení jednoho obrázku prezentace, než dojde k přepnutí na další obrázek.