Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento návod popisuje ovládání signalizace čtečky karet 2N® IP interkomu pomocí automatizace.

 

Cílový scénář: 

2N® IP interkom je integrován do přístupového systému třetí strany, např. rozhraním wiegand, a neobsahuje žádnou databázi ID karet. Uživatel přiloží ID kartu na čtečku ID karet a 2N® IP interkom odesílá informaci o ID kartě přístupovému systému, který vyhodnotí, zda má být přístup povolen. Pokud je přístup povolen, systém odesílá do 2N® IP interkomu HTTP příkaz pro sepnutí spínače a aktivaci signalizace "platná karta" na čtečce karet. Pokud přístup není povolen, systém odesílá do 2N® IP interkomu HTTP příkaz pro aktivaci signalizace "neplatná karta" na čtečce karet. Pokud by se takto neaktivovala relevantní signalizace na čtečce ID karet, uživatel by neměl zpětnou vazbu o validaci karty.

 

Firmware a licence 2N® IP interkomu

Icon


Přejděte prosím do webové správy 2N® IP interkomu - Hardware - Rozšiřující moduly - Čtečka karet a vyplňte Jméno modulu.

Přejděte prosím do webové správy 2N® IP interkomu Služby - Automatizace a vytvořte novou automatizační funkci.

Automatizace založena na Akci OpenDoor, která ovládá signalizaci zvolené čtečky karet (v modulu vyplňte název modulu zadaný v předchozím kroku).

Akce může být aktivována vybranou Událostí, např. HttpTrigger (odesláním HTTP příkazu na 2N® IP interkom).

 

http://ip_address/enu/trigger/granted                http://ip_address/enu/trigger/denied