Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Indoor Touch podporuje přijmutí hovoru z dveřní stanice AXIS A8105-E. Jsou zde však určitá omezení.

Důležité informace

Icon
 • Nelze uskutečnit hovor ze zařízení 2N® Indoor Touch zpět do dveřní stanice AXIS.
 • Během příchozího hovoru zde není náhled videa.
 • 2N® Indoor Touch by měl mít firmware verze 3.5.1 nebo novější.
 • Testováno s dveřní stanicí AXIS A8105-E s verzí firmware 1.65.3.2.
 • IP adresa zařízení AXIS A8105-E: 10.0.14.50. IP adresa zařízení 2N® Indoor Touch: 10.0.14.55. Jedná se pouze o příklad, nahraďte prosím dle požadavků vaší sítě.

Konfigurace odpovídací jednotky 2N® Indoor Touch

 • Přejděte do menu dostupném na displeji - sekce 2N IP Mobile - Nastavení a deaktivujte randomizaci SIP portu.


Konfigurace dveřní stanice AXIS A8105-E

 • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - SIP Settings a aktivujte SIP.
 • Přejděte do webové správy - sekce Events - Recipients a přidejte SIP adresu zařízení 2N® Indoor Touch jako nový příjemce (Recipient).
 • Přejděte do webové správy - sekce Events - Action Rules a vytvořte nové pravidlo (Action Rule) pro volání na 2N® Indoor Touch pomocí volacího tlačítka.

 • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - DTMF Settings a přidejte sekvenci DTMF pro odemykání dveří pomocí zařízení 2N® Indoor Touch.

 • Přejděte do webové správy - sekce Events - Action Rules a vytvořte nové pravidlo (Action Rule) pro otevření dveří pomocí sekvence DTMF během hovoru.