Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Toto FAQ popisuje připojení externí LED diody nebo alarmového světla k 2N® Indoor Touch 2.0 a nastavení 2N® IP Mobile (Intercoms) aplikace. Pomocí relé je možné nastavit externí signalizaci hovoru (LED alarm, alarmové světlo), která je napájena z 2N® Indoor Touche 2.0

V nastavení funkce externí signalizace hovoru ON/OFF  aktivuje externí notifikaci pomocí relé 1, 2. Aktivace je možná buď pomocí zvonkového tlačítka či příchozího hovoru.


Požadavky

Icon
  • 2N® Indoor Touch 2.0 s firmware 4.1.5+
  • Příslušenství pro relé
  • 2-drátový kabel
  • 2N® IP Mobile (Intercoms)

Jak připojit zvonek k 2N® Indoor Touch 2.0

 2N® Indoor Touch 2.0 obsahuje, na zadní straně jednotky, porty k připojení zařízení třetích stran pomocí relé a jejich kontrolu z aplikace. Jak je možné vidět na obrázku jsou k dispozici relé 1 a 2. 

                

Obr.1

 

Jak připojit zvonkové tlačítko do 2N® Indoor Touch 2.0:

Připojte 2-drátový zvonek do 2N® Indoor Touch 2.0. Použijte porty IN1 či IN2, DC12V+ OUT. Na obrázku (2) je ukázán IN1, DC12V+ OUT.    

    

Obr.2

 

Jak připojit zvonek / LED diodu jako externí notifikaci do 2N® Indoor Touch 2.0:

  Připojte 2-drátovou externí LED diodu do 2N® Indoor Touche 2.0. Je možné použít porty DC12V+ OUT, Relay1, Relay2, GND . Na obrázku (4) jsou zobrazeny DC12V+ OUT, Relay1, GND.  
     
Obr.3

Na obrázcích (5, 6) je možné vidět zapojení zvonku a relátka. LED dioda je napájena z 2N® Indoor Touch 2.0.

Obr.4, 5

 

Na obrázcích (7, 8) je možné vidět zapojení zvonku a relátka. Externí zvonek, jako externí signalizace hovoru, je napájen externím zdrojem.


                 

Obr.6, 7

Jak nastavit zvonek v aplikaci 2N® IP Mobile (Intercoms):

Otevřete 2N®  IP Mobile (Intercoms), vstupte do Nastavení a zapněte Tlačítko u dveří v sekci Vstup a Výstup.

Obr.8,9

Zvolte požadovaný vstup, kde je připojen zvonek. V našem případě jsme připojili zvonek do vstupu GPI1 viz. obr. 2, proto zvolíme vstup GPI1 (10).                                                                                                                                Obr.10

Další možnosti nastavení: 

 Invertovaný/ Neinvertovaný vstup – V této sekci je možné změnit způsob používání zvonku. Vstupy GPI1,2 jsou defaultně nastaveny na hodnotu logická 1.

  • Neinvertovaný vstup – Aplikace nezvoní po dobu stisku tlačítka. Po puštění tlačítka začne aplikace zvonit. Doba zvonění je definována v sekci Maximal ringing time.
  • Invertovaný vstup – Aplikace zvoní po dobu stisknutí zvonku. V případě puštění zvonku bude aplikace zvonit minimální dobu zvonění. Tuto hodnotu je možné nastavit v sekci Minimal ringing time.Jak nastavit externí signalizaci hovoru v 2N® IP Mobile (Intercoms)

Pro nastavení relé slouží sekce Externí vyzvánění (12, 13).
 

    
Obr.11

  • Inverzní výstup relé ON – Relé (externí notifikace) funguje jako spínací kontakt.
  • Inverzní výstup relé OFF – Relé (externí notifikace) funguje jako rozpínací kontakt.


         

Vyberte použité relé pro 2N® Indoor Touch 2.0. V našem případě je zapojeno relé 1.

Obr.14

Manuál

Icon

Více informací naleznete v uživatelském manuálu zde: https://wiki.2n.cz/is/en

Call Log

  • Call Log (15) ukládá všechny hovory včetně notifikací zvonkového tlačítka.

.

   Obr.15