Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V továrním nastavení má zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 dynamickou IP adresu

Nastavení statické IP adresy (popřípadě dynamické) je možné 2 způsoby

  • Přímo z displaje zařízení 2N® Indoor Touch 2.0, v menu "Nastavení", po zadání přihlašovacích údajů (výchozí heslo je 2n) je poté nutné vstoupit do administrátorského režimu a poté do sekce Ethernet - Konfigurace

 

  • Ve webovém rozhraní zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 v Menu Zařízení - Síť opět můžeme změnit nastavení pomocí políčka Změnit nastavení, odškrtnout položku DHCP a opět nastavit parametry sítě staticky, viz. příklad na obr. níže