Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Indoor Touch 2.0 podporuje přijmutí hovoru z dveřní stanice AXIS A8207-VE. Jsou zde však určitá omezení.

Důležité informace

Icon
  • Nelze uskutečnit hovor ze zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 zpět do dveřní stanice AXIS.
  • Během příchozího hovoru zde není náhled videa.
  • 2N® Indoor Touch 2.0 by měl mít firmware verze 4.0.5 nebo novější.
  • Testováno s dveřní stanicí AXIS A8207-VE s verzí firmware 18.
  • IP adresa zařízení AXIS A8207-VE: 10.0.14.70. IP adresa zařízení 2N® Indoor Touch 2.0: 10.0.14.55. Jedná se pouze o příklad, nahraďte prosím dle požadavků vaší sítě.

Konfigurace odpovídací jednotky 2N® Indoor Touch 2.0

  • Přejděte do menu dostupném na displeji - sekce Interkomy - Nastavení a deaktivujte randomizaci SIP portu.


Konfigurace dveřní stanice AXIS A8207-VE

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - SIP Settings a aktivujte SIP.

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - Phone book - Call button a přidejte SIP adresu zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 jako nový příjemce (Recipient).
  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - DTMF a přidejte sekvenci DTMF pro odemykání dveří pomocí zařízení 2N® Indoor Touch.

  • Přejděte do webové správy - sekce Events - Management - Action Rules a vytvořte nové pravidlo (Action Rule) pro otevření dveří pomocí sekvence DTMF během hovoru.