Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

  1. Úvod
  2. Postup zprovoznění sip provisioningu bez dhcp v 2N Netstar
  3. Download konfiguračních souborů

1. V systému 2N Netstar, který nabízí automatické stahovaní konfigurací VoIP terminálů v závislosti na funkční interní službě DHCP serveru a definovaných MAC adresách podporovaných voip terminálů  je možné při větších počtech nepodporovaných modelů tzn. typu jejichž konfigurační template nejsou součástí  firmware PBX, využít TFTP servis a uložište ústředny. Seznam podporovaných telefonů je zde:

https://wiki.2n.cz/tnshw44cz/latest/cs/manual-2n-netstar-admin/9-propadova-struktura/9-1-zalozka-propadovych-parametru

V takových případech, však již nelze využít interní DHCP server ústředny – nelze konfigurovat OPTION DHCP serveru – pro sdělení dalších informaci v rámci přidělené dynamické adresy. Pokud je v LAN dostupný DHCP server – lze v jeho konfiguraci tuto OPTION definovat a nastavit ip adresu TFTP server, což bude adresa ústředny, konkrétně IP adresa definovaná na  CPU rozhraní.

Do 2N Netstar je potom prostřednictvím konfiguračního nástroje, který je určen pro management ústředny, možné nahrát konfigurační soubory telefonů. Jména souborů korespondují s MAC adresou VoIP terminálu.

 

2. Konfigurace sip provisioningu provedeme nasledujicim způsobem. Na PC ze kterého budeme provádět konfiguraci instalujeme DHCP server – zde upozornim, že vše musíme provadět na autonomní LAN, nikoliv v LAN zakanika. POOL ip adres pro konfiguraci DHCP však musime mít konzultován s IT oddělením zakazníka. Zamezíme tak kolizím ip adres při předáni do uživatelské firemní LAN. PC s instalovanou službou DHCP  musí mít statickou IP adresu.

 Odkaz pro stažení DHCP serveru

 http://www.dhcpserver.de/cms/download/

Aktivujeme konfigurační tool

Vybereme síťové rozhraní, kterým bude DHCP připojen do naší VoIP LAN

Aktivujeme další služby našeho DHCP serveru

Nakonfigurujeme pool IP poskytovaných adres a jejich expiraci

Definujeme DHCP options – adresu TFTP server (zde může být adresa CPU 2N Netstar nebo servisního notebooku, kde bude spuštěn TFTP server)

Doplníme adresy DNS serverů a Default Gateway (Brány)

Konfigurační INI.soubor uložíme pomocí tl. Write INI file

Spustíme DHCP server

Pomocí web prohlížeče zkontrolujeme zda je DHCP služba aktivní přihlášením na vlastní IP adresu PC

Pokud nechceme tuto službu instalovat do PC je možné využít HW řešeni např. router MIKROTIK nebo jiný – kde konfigurace DHCP umožňuje definici OPTION DHCP

 

Jestliže nemáte k dispozici 2N Netstar a chystate konfiguraci voip telefonu dopředu je možné podobně jako službu DHCP instalovat na stejné PC I službu TFTP serveru pro download konfigurací v ramci SIP Provisioningu. 

https://www.solarwinds.com/free-tools/free-tftp-server

 Po instalaci si do TFTP kořenového adresáře uložíte konfigurační soubor pro dané voip telefony a nadefinujete oprávnění pro přístup.

 

3. Jak získat template pro konfiguraci telefonů? Postupy jsou různé. Buď využijete tzv. Generátory konfiguraci – ke stažení u výrobců voip terminalů, nebo v připadě, že výše uvedený generátor cfg nen k dispozici – uvedete do provozu jeden telefon, nakonfigurujete jej ručně a následně jeho konfiguraci uložíte do PC, kde pak provedete editaci souboru v prislušném editoru – většinou pro úpravy xml souborů. Například 

Notepad ++

https://notepad-plus-plus.org/downloads/

 Link pro stažení generátorů cfg

http://www.grandstream.com/support/tools

http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentFrontDisplayPage

Někteří výrobci, jako např. Tento Čínský startup – Escene http://www.escene.cn/en/down.php?cid=78&parentcateid=78

nabízí v rámci svého konfiguračního toolu I dhcp + tftp + generator cfg souborů a tím u něj odpadá instalace vlastního DHCP a TFTP serveru, které jsem zmiňoval výše. Maji zkrátka vše v jednom. Co se týká síťových služeb lze využít jejich řešení, avšak konfigurační generátor mají jen pro své modely telefonů.