Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V případě, že je načítání webové rozhraní a práce v něm pomalé, zkontrolujte prosím nastavení DNS parametru v jednotce 2N® Indoor Touch 2N® Indoor Touch 2.0. Zařízení musí mít uloženou funkční DNS adresu.

IP adresu lze přiřadit automaticky pomocí DHCP serveru nebo manuálně statickou adresu. V případě DHCP serveru by neměl být problém, protože server při správném nastavení případech přiřazuje i DNS adresu, která je funkční. Pokud je však nastavena statická adresa, je nutné si ověřit, že adresa DNS serveru je funkční (např. 8.8.8.8). Pokud DNS adresa není potřeba, tak je nutné pro správnou funkci parametr vůbec nevyplňovat a nechat ho prázdný.

 

2N®  Indoor Touch 2.0 

 

2N®  Indoor Touch 1.0