Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ve 2N® Access Commanderu lze nastavit pravidla pro výtah a přístup do pater dle ověření uživatele pomocí RFID, PIN kódu, Bluetooth či Otisku prstu.

Tento scénář je možný díky propojení 2N® IP Interkomu / 2N® Access Unity s AXIS A9188 I/O Relay Moduly (https://www.2n.cz/cs_CZ/produkty/vytahove-axis-rele).

Nejtypičtější scénáře pro zapojení jsou:

 1. Čtečka výrobce třetí strany je zapojená pomocí Wiegand rozhraní do 2N® Access Unity umístěné na kabině nebo ve strojovně výtahu. Tato 2N® Access Unita komunikuje přes IP protokol s Axis A9188, terá je zapojená do kontroleru výtahu . Kontroler výtahu využívá ke komunikaci CANbus (či podobný) k ovládání tlačítek výtahu v kabině.
 2. 2N® Access Unita či 2N® IP Intercom je umístěn v kabině výtahu pomocí ethernet rozhraní a je spojen Ethernetovým kabelem se strojovnou výtahu. 2N® IP zařízení pak komunikuje s AXIS A9188 stejným způsobem jako v bodě 1.
 3. 2N® Access Unita či 2N® IP Intercom je umístěn v kabině výtahu bez ethernetového připojení. Ke spojení jsou využity 2Wire konvertéry aby pomocí dvojlinky mohlo být 2N IP zařízení připojeno ke switchi s podporou PoE. 2N® IP zařízení pak komunikuje s AXIS A9188 stejným způsobem jako v bodě 1.

V současné době lze k jednomu 2N® IP zařízení připojit maximálně 5x AXIS A9188, lze tedy obsloužit maximálně 64 pater (8 pater na jedno AXIS 9188).

Požadavky

Icon

Řizení výtahu :

 • Access Commander 1.13 nebo novější
 • IP intercom / Access Units s firmwarem 2.27 nebo novějším
 • Lift licence (objednací číslo. 9137916 (Axis SKU 02001-001)  pro IP intercom nebo 9160401 pro Access unit (Axis SKU 02000-001) ) instalována v zařízení
  Lift licence NENÍ součástí GOLD licence a je třeba ji objednat navýše.
  Licence je dostupná pro tyto modely: 2N® IP Verso, 2N® IP Vario, 2N® IP Force, 2N® Access Unit, 2N® Access Unit 2.0.
 • AXIS A9188 I/O Relay Module (objednací číslo. 9160501, AXIS SKU 0820-001firmware 1.65.0.2 nebo novější

Technické parametry

Icon
 • AXIS A9188 komunikuje s výtahem pomocí vstupý a výstupů propojených vodičy.
 • 2N IP jednotka komunikuje s AXIS A9188 pomocí IP protokolu HTTPS
 • Čas sepnutí relé AXIS A9188 jsou pevně nastavena na 10 vteřin a tato doba odpovídá době po kterou může uživatel volit patra výtahu po jeho úspěšné autentifikaci.
 • K jednomu 2N zařízení lze připojit maximálně 8 AXIS A9188 I/O Relay Modulů.
 • Více než jedno 2N IP zařízení připojené ke stejnému AXIS A9188 není doporučeno.

Následující postup popisuje jak nastavit pomocí Access Commanderu přístup pro uživatele do jednotlivých pater.

KROK 1: Nastavení AXIS A9188.

 • Fyzicky propojte vodiči relé na AXIS A9188 s vstupy na Kontroleru výtahu. Dokumentace k AXIS A9188 I/O Relay Module je dostupná na následující adrese: https://www.axis.com/en-us/products/axis-a9188/support-and-documentation
 • Zapojte AXIS A9188 I/O Relay Module do IP sítě pomocí ethernetového kabelu aby bylo možné AXIS A9188 nastavit.
 • AXIS A9188 I/O Relay Module podporuje PoE a DHCP, pro jeho lokalizaci na síti použijte nástroj AXIS IP Utility který je ke stažení zde:  AXIS IP Utility • K přístupu do konfigurace AXIS A9188 I/O Relay Module použijte webový prohlížeč.
 • Výchozí přihlašovací údaje jsou:
  Uživatelské jméno: root
  Heslo: root
 • Přejděte kliknutí na  Preferences -> Additional configuration. • Zvolte sekci System Options -> Security -> Certificates a vyberte Create self-signed certificate aby bylo možné s AXIS A9188 komunikovat pomocí HTTPS. • Přejděte na System Options -> Security -> HTTPS a vyberte certifikát vytvořený v předchozím kroku.

   

   

Icon

Předchozí kroky lze při prvním připojení k AXIS A9188 ve výchozích hodnotách pokud na úvodní obrazovce zvolíte Use HTTPS

 

KROK 2: Configure 2N unit to communicate with AXIS 9188 I/O Relay Module

 

 • Zkontrolujte že na 2N zařízení je nainstalovaná Lift licence (objednací číslo  9137916 pro IP Interkomy nebo 9160401 pro Access unity)
  Zkontrolujte že na zařízení je firmware 2.27 či novější.
  Propojte 2N zařízení s AXIS A9188 I/O Relay Module v nastavení 2N zařízení v sekci Hardware - Lift Control nastavením IP adresy jména a hesla aby se 2N jednotka mohla připojit na  AXIS A9188.


  Icon

  Všechny AXIS A9188 jednotky musí mít nastavené stejné přihlašovací údaje.

  Maximální počet připojených AXIS A9188 k 2N zařízení je 5.

  Není doporučeno připojovat více 2N jednotek ke stejnému AXIS A9188

KROK 3: Nastavení oprávnění pro přístup do jednotlivých pater pomocí 2N® Access Commanderu

 

 • Pro každé patro v budově vytvořte samostatnou zónu. • Zóny vytvořené pro jednotlivá patra přiřaďte do jednotlivých společností ve tkerých jsou uživatelé kterým chcete povolit vstup do daných pater budovy. • Uživatele je .třeba míti přiřazené do skupin. • V přístupových pravidlech vytvořte pravidle pro skupiny uživatelů a patřičných zón pro patra budovy

  Icon
  (Nepovinné) K přístupovému pravidlu lze nastavit časový profil který omezí přístup pro danou skupinu uživatelů. Pokud není časový profil zvolen, jedná se o časově neomezený přístup.
 • Přidejte 2N jednotku do Access Commanderu. Pokud má jednotka správnou licenci, zobrazí se u ní obrázek výtahu.
   


 • Zkontrolujte že má jednotka aktivní funkci pro výtahy. Pokud ne, zapněte ji.

  Icon

  Zařízení jež je aktivováno pro výtahy nelze přidávat do obvyklých zón. • V detailu 2N zařízení nastavíme jaká patra v jaké budově toto zařízení obsluhuje. Je nutné vědět jaké výstupy na AXIS A9188 jsou napojeny na jaké patro.

  (pro příklad kde je relé io_1_1 na AXIS A9188 propojeno aby aktivovalo 1. patro je pak přístup přidán všem skupinám které jsou spojeny v přístupových pravidlech se zónou do prvního patra.)(Nepovinné) KROK 4: NAstavení veřejného přístupu na patro.

 

 • Pro nastavení veřejného přístupu na patro postačí při nastavení zvolit Public Access při vytváření patra které dané zařízení umožňuje dosáhnout.