Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Detekci příliš dlouho otevřených dveří lze nakonfigurovat na 2N IP Interkomech. Tato funkce je užitečná pro budovy, kde máte dveře bez kliky (pouze s koulí) a chcete zvýšit bezpečnost. Může být použita v bankách, finančních centrech, kancelářích, laboratořích, serverovnách a na mnoha dalších místech.

Představte si, že máte dveřní zámek napojený na elektrický výstup 2N IP Interkomu a k tomu dveřní magnetický kontakt. Při otevření dveří je magnetický kontakt přerušen. Pokud to trvá příliš dlouho (dle nastaveného času — například více než 15 sekund), 2N IP Interkom to rozpozná a spustí alarm.

Jak to nastavit?

 • Všechny potřebné kroky pro nastavení této funkce jsou uvedeny na obrázcích níže. Je třeba nakonfigurovat jeden Spínač, Automatizaci a také použít jeden logický vstup.
 • Je třeba mít zakoupenou GOLD licenci na 2N IP Interkomu. 

Jak nastavit Spínač 1

 • Tento spínač ovládá Output 1, ke kterému je připojen zámek dveří. Elektrický otvírač nebo zámek je nutné vždy připojit na 12V výstup interkomu "Output" pomocí bezpečnostního relé pro zajištění bezpečnosti instalace. Relé na základní jednotce "Relay" slouží ke spínání osvětlení nebo dalších periferií, které není nutno zabezpečovat.
 • Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostní relé (obj. č. 9159010) viz. FAQ.
 • Spínač je nastaven v monostabilním režimu, což znamená, že po aktivaci tohoto spínače budou dveře otevřeny po dobu 5 sekund (lze změnit dle potřeby).

Jak nastavit funkci Detekce dlouho otevřených dveří

 • Je třeba povolit funkci Detekce dlouho otevřených dveří pro konkrétní spínač (v našem případě pro Spínač 1) a nastavit, ke kterému vstupu je magnetický dveřní senzor připojen.
 • Dále můžeme upravit maximální povolenou dobu otevření dveří — standardně je nastaveno na 60 sekund.


Jak nastavit sekci Automatizace

 • Níže uvedená nastavení znamenají, že pokud 2N IP Interkom detekuje logickou změnu na vstupu z magnetického zámku a pokud dveře nebudou zavřeny do 60 sekund, automatizace spustí zvukový signál (alarm) nebo může provádět další činnosti, jako je například odeslání HTTP příkazu bezpečnostnmu středisku, posílání e-mail atp.
 • Automatizace je ke stažení zde: Door Open Too Long.am 

Dodatečné informace

 • Testováno na 2N OS v2.37 s GOLD licencí
 • Poslední aktualizace 26. ledna 2023

Poznámka: Všechny funkce použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci společně s příklady použití.

                  Další informace: