Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje základní funkce 2N® Indoor Touch 2.0 z pohledu koncového uživatele.

Launcher

 1. Správce souborů
 2. Prohlížeč
 3. Interkomy (aplikace 2N®  IP Mobile pro přijímání video hovorů)
 4. Galerie
 5. 1x volný slot pro aplikaci třetí strany
 6. Datum a čas
 7. Předpověď počasí
 8. Nastavení
 9. Informace
 10. Ovládací tlačítko
 11. Tlačítka hlasitosti

Na domovské obrazovce v levém horním rohu se dále nachází nastavení (8) a v pravém horním rohu se nachází informace o aktuálně používaném rozhraní WiFi nebo Ethernet a informace o jednotce (9) kde lze nalézt aktuálně používanou verzi firmware. Čas a počasí lze nastavovat v menu nastavení.

 

Nastavení

Nastavení se dělí do několik sekcí (zařízení, osobní, systém) a je možné jej zobrazit ve dvou režimech:

 • Uživatelský režim - nastavení je chráněno výchozím heslem: 2n
 • Administrátorský režim -   režim je chráněn administrátorským heslem. Výchozí heslo je: 2n nicméně po prvním přihlášení je zde nutná změna hesla. 

Nastavení obsahuje následující sekce:

 • Zařízení
  • Mód nerušit -  Zamezí vyzvánění aplikace 2N® IP Mobile po zvolený časový interval.
  • Domovská obrazovka -  Nastavení času, předpovědi počasí a rozložení ikon na domovské obrazovce. Dále je zde možné přiřadit aplikaci na domovskou obrazovku.
  • Zvuk - Nastavení vyzváněcích tónů, hlasitosti.
  • Displej - Nastavení jasu, velikosti písma a režimu spánku.
  • Uložiště -  Přehled využití interního uložiště.
  • Informace o zařízení -  Přehled veškerých důležitých parametrů zařízení jako je IP adresa, sériové číslo atd. 
  • Pokročilé (Administrátorský režim) -  Výběr automatického spuštění aplikace po startu zařízení, URL k otevření po startu zařízení a nastavení signalizační LED diody. 
  • Licence (Administrátorský režim)  - Informace o licenci a management licencí.
 • Bezdrátové připojení a sítě (Administrátorský režim)
  • Možnost volby mezi připojením přes WiFi nebo Ethernet -  nelze použít obě metody naráz.
 • 2N®  IP Mobile (Administrátorský režim) -  Do této sekce lze vstoupit také přes 2N®  IP Mobile aplikaci.
  • Obecné nastavení -  Nastavení nazvu zařízení, hesla, přístupového klíče a lokalizace. 
  • Nastavení hovoru - Možnost volby vyzváněcího tónu a automatického vyzvednutí hovoru.
  • MY2N / SIP Proxy konfigurace- nastavení Proxy a MY2N serveru.
  • Video - Volba video režimu a early media.
  • Rekordér -  Konfigurace video záznamníku.
  • Vstup a výstup-  Nastavení tlačítka u dveří a externího vyzvánění.
 • Osobní
  • Zabezpečení - nastavení hesel a zabezpečení obrazovky.
  • Jazyk a zadávání - Nastavení jazyka a klávesnice.
 • Systém 
  • Datum a čas - Konfigurace času a data.
  • Zálohování a obnovení dat - restart zařízení a obnova konfigurace do továrních hodnot.


Uživatelské rozhraní

Administrátorské rozhraní

 Aplikace 2N®  IP Mobile 

 

Do aplikace 2N®  IP Mobile lze vstoupit pomocí ikony Intercoms.

 

Rozhraní 2N® IP Mobile obsahuje:

 

Zařízení -  seznam dostupných zařízení pro 2N® Indoor Touch 2.0
Seznam hovorů - seznam příchozích/odchozích a zmeškaných hovorů
Číselník - zobrazuje číselník pomocí kterého je možné přímo volat na čísla jako z telefonu (vyžaduje nastavení SIP Proxy)
Nastavení - nastavení pro aplikaci 2N® IP Mobile

 

Jak zahájit a přijímat hovory

Jak zahájit hovor z 2N® Indoor Touch 2.0

Stačí kliknout na zařízení na které chcete volat, v našem případě  2N® IP Verso. Poté máte možnost buď zahájit hovor či odemknout dveře bez hovoru.
V zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 máte možnost sledovat stream z kamery při hovoru i mimo něj.


Jak přijmout hovor na 2N® Indoor Touch 2.0

Pokud Vám někdo zavolá z interkomu na 2N® Indoor Touch 2.0 a, tak uslyšíte zvonění a Video Preview s možností zvednout/položit hovor a nebo odemknout dveře.
Během hovoru také můžete ztlumit mikrofon kliknutím na ikonu Mikrofonu.


 

Jak odemknout dveře ze zařízení 2N® Indoor Touch 2.0

Chcete-li odemknout dveře z 2N® Indoor Touch 2.0, tak máte 2 způsoby - během hovoru nebo mimo něj.
Kliknutím na ikonu Zámečku aktivujete Switch1 na interkomu. Pokud máte více Switchů (otevíráte více dveří) můžete si rozbalit menu zámků podržením prstu na ikoně Zámku

Webový prohlížeč

 

2N® Indoor Touch 2.0 má předinstalovaný webový prohlížeč Google Chrome, který lze používat stejným způsobem jako na Vašem mobilním telefonu

Galerie

Další věc na hlavní obrazovce je Galerie, která slouží pro zobrazování obrázků, které se nachází v zařízení 2N® Indoor Touch 2.0

Správce souborů

A posledním, co lze nalézt na hlavní obrazovce je Správce souborů, který slouží pro procházení souborů na interním či externím úložišti.

 • No labels