Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od verze 2.0 umožňuje 2N® Access Commander nouzové uzamčení (tzv. lockdown) připojených jednotek v rámci
buď libovolně definované skupiny, dané zóny, společnosti či všech zařízení (ve všech společnostech).Icon

Nefunguje pro: offline, neaktivní a zařízení s nekompatibilním firmware starším než 2.32.
Stane-li se zařízení online až po tom, co bylo aplikováno nouzové uzamčení, přejde toto také automaticky do lockdownu.

 

 

 

 

 

Pomocí tlačítek u daných entit

 

Tlačítko pro nouzové uzamknutí se vždy nachází v nastavení dané entity (zařízení / zóny / společnosti) v příslušné sekci webového rozhraní 2N® Access Commanderu.
Viz následující obrázky:

 • Lockdown pro jednotlivé zařízení:
            


 • Lockdown pro celou zónu:

            


 • Lockdown v rámci celé společnosti:
            


 • Lockdown pro celý "Access Commander":
Pomocí widgetů na dashboardu

 

Icon

Informace k dashboardu a widgetům obecně (od verze 2N® Access Commanderu 2.0) popisuje následující FAQ: Dashboard a widgety (od verze 2.0) ve 2N® Access Commanderu

 

 1. Ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu v sekci Dashboard vybereme widget "Nouzové uzamknutí":
 2. Přidáme zařízení nebo zóny, u kterých chceme lockdown pomocí widgetu spravovat (widget si můžeme též pojmenovat):
 3. Lockdown poté pro dané jednotky provedeme pomocí tlačítka NOUZOVÉ UZAMKNUTÍ:
 4. Následně vidíme uzamčený stav zařízení a stejným způsobem lockdown opět zrušíme: