Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit jednoduché volání mezi 2N® LiftIP a IP telefonem s integrací obrazu z kamery AXIS

 

* Tento parametr lze nastavit pomocí hlasového menu (příchozí hovor na 2N® LiftIP).

** Tento parametr lze nastavit pouze pomocí servisního nástroje.

Seznam všech parametrů, které lze konfigurovat, naleznete v příručce - Přehled všech programovacích funkcí

 

Ujistěte se, že IP telefon je schopen přijímat a zobrazovat video.

Tuto infomraci si lze ověřit v příručce interoperability: https://wiki.2n.cz/hip/inte/latest/en/2-phones

 

Berte prosím na vědomí, že pokud nastavíte alarmové volání bez potvrzení (potvrzením vyzvednutí), děláte vše na vlastní riziko, jelikož nedochází k lidské interakci!


Připojte se k 2N® LiftIP

Připojte se ke 2N® LiftIP pomocí 2N® LiftIP Service Tool, který si můžete stáhnout - zde.

 • Použítí 2N® Lift IP Service Tool je nutné, jelikož parametry VoIP nelze nastavit pomocí hlasového menu (příchozí hovor na 2N® LiftIP).

Můžete se připojit přímo pomocí TCP a vyplněním správné IP adresy, portu a hesla.
Pokud neznáte IP adresu, použijte následující FAQ - Jak získat IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP.
Pokud potřebujete nastavit statickou IP adresu nebo DHCP, použijte prosím toto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu 2N® LiftIP.

Stiskněte Připojit


Přímé volání na IP telefon - bez pobočkové ústředny

Prosím ujistěte se, že Váš IP telefon je schopen přijímat přímé volání na IP adresu

Jak nastavit volání na destinaci

Přejděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* IP adresa vašeho IP telefonuv našem příkladu používáme "192.168.50.160"
018 =* Počet cyklů automatické volby pro ALARM (011-016)* - počet pokusů o volání na destinaci, v případě, že cíl hovor nevyzvedne, volá se znovu v závislosti na počtu nastavených cyklů
111 =* Režim potvrzení alarmového volání - definuje, jak se hovor po vyzvednutí musí potvrdit, aby došlo k řádnému spojení

x1x = Tlačítko alarmu (1-6)
xx1 = Typ potvrzení

 • 1 = s potvrzením DTMF (1)
 • 2 = s potvrzením vyzvednutí (pouze pro GSM / UMTS / VoIP) - žádné potvrzení, pouze vyzvednutí sluchátka
 • 3 = CPC anténa
 • 4 = CPC Kone
 • 5 = P100
 • 6 = DTMF automatická detekce (CPC anténa / P100)
 • 7 = CPC anténa 2N ext
 • 8 = CPC Kone 2N ext
 • 9 = P100 2N ext

Všechny parametry najdete v Přehled všech programovacích funkcí

Nezapomeňte kliknout na Zapsat do zařízení.

Nyní je 2N® LiftIP připraven pro přímé volání.

Volání přes SIP proxy (PBX) - Jak zaregistrovat 2N® LiftIP na SIP proxy

Prosím zkontrolujte, zda lze přes SIP proxy (PBX) přenášet video

Připojte se k serveru SIP proxy

Přejděte do sekce Konfigurace - Parametry - VoIP Nastavení -> a nastavte následující parametry:

1105 =** IP adresa SIP proxy serveru
1106 =** Uživatel
1107 =** Heslo
1109 =** Port SIP serveru - pro komunikaci SIP se obvykle používá port 5060
1112 =** Zobrazované jméno - zobrazí se na displeji účastníka, kterému voláte

Nezapomeňte kliknout na Zapsat do zařízení.

Jak nastavit volání na destinaci

Přejděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* Telefonní číslo vašeho IP telefonuv našem příkladu používáme "201"
018 =* Počet cyklů automatické volby pro ALARM (011-016)* - počet pokusů o volání na destinaci, v případě, že cíl hovor nevyzvedne, volá se znovu v závislosti na počtu nastavených cyklů
111 =* Režim potvrzení alarmového volání - definuje, jak se hovor po vyzvednutí musí potvrdit, aby došlo k řádnému spojení

x1x = Tlačítko alarmu (1-6)
xx1 = Typ potvrzení

 • 1 = s potvrzením DTMF (1)
 • 2 = s potvrzením vyzvednutí (pouze pro GSM / UMTS / VoIP) - žádné potvrzení, pouze vyzvednutí sluchátka
 • 3 = CPC anténa
 • 4 = CPC Kone
 • 5 = P100
 • 6 = DTMF automatická detekce (CPC anténa / P100)
 • 7 = CPC anténa 2N ext
 • 8 = CPC Kone 2N ext
 • 9 = P100 2N ext

Všechny parametry najdete v Přehled všech programovacích funkcí

Nezapomeňte kliknout na Zapsat do zařízení.

Nyní je 2N® LiftIP připraven pro volání přes pobočkovou ústředu (SIP proxy).

Jak nastavit obraz z kamery AXIS

Nezapomeňte prosím zkontrolovat seznam kompatibilních kamer AXIS v příručce interoperability: https://wiki.2n.cz/hip/inte/latest/en/7-ip-cameras

Přejděte do sekce Konfigurace - Parametry - RTSP Nastavení -> a nastavte následující parametry:

1120 =** Použita bude adresa RTSP kamery AXIS, v tomto příkladu: rtsp: //192.168.50.181/axis-media/media.amp (vždy si prosím u výrobce ověřtě správný formát RTSP adresy)
1121 =** V případě, že je nutné se autorizovat pro přípojení k obrazu z kamery.
1122 =** V případě, že je nutné se autorizovat pro přípojení k obrazu z kamery.

Nezapomeňte kliknout na Zapsat do zařízení.