Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje, jak nastavit přímé volání mezi výtahovým komunikátorem 2N® LiftIP a IP-telefonem spolu se streamem z IP-kamery Revotech (v kabině výtahu).

 

Info

Icon

 

* Tento parametr lze nastavit pomocí hlasové nabídky (příchozí hovor do jednotky 2N® LiftIP).

** Tento parametr lze nastavit pouze prostřednictvím nástroje 2N® LiftIP Service Tool.

Seznam všech parametrů, které lze konfigurovat, najdete v manuálu: https://wiki.2n.cz/lipum/latest/cs/3-konfigurace/3-2-prehled-vsech-programovacich-funkci

 

Ověřte, že daný IP-telefon je schopen přijímat video-stream z IP-kamery a že kapacita dané sítě je dostačující pro přenos audia i videa.

Lze zkontrolovat zde v Interoperability-manuálu (většina pouze Aj): https://wiki.2n.cz/hip/inte/latest/en/2-phones

 

Mějte na paměti, že, pokud zrušíte potvrzení pro alarmová volání, děláte to na vlastní riziko, jelikož poté nedochází k lidské interakci!

 

 

 

 

 

1) Připojení komunikátoru 2N® LiftIP

 

Připojte se ke své jednotce 2N® LiftIP pomocí nástroje 2N® LiftIP Service Tool, který si můžete stáhnout - zde

  • Je třeba použít nástroj 2N® LiftIP Service Tool, jelikož parametry VoIP nelze nastavit pomocí hlasové nabídky (příchozí hovor na 2N® LiftIP)

Lze se připojit přímo volbou TCP a vyplněním správné IP-adresy, portu a hesla
Pokud neznáte IP-adresu, použijte toto FAQ (pouze Aj) - How to get IP address of lift communicator 2N® LiftIP.
Pokud potřebujete nastavit statickou IP-adresu, nebo DHCP, použijte toto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu 2N® LiftIP?

Klikněte na Připojit:
2) Jak nastavit destinaci pro alarmové volání

 

Přejděte na Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* IP-adresa daného IP-telefonu - v našem příkladu používáme „192.168.50.160
018 = * Počet cyklů automatického vytáčení pro ALARM (011-016) * - pokud stanice nezvedne, zavolá znovu v závislosti na počtu cyklů, který nastavíte

111 =* Režim potvrzení paměti alarmového volání - definuje, jak je hovor potvrzen po vyzvednutí
x1x = tlačítko alarmu (1-6)
xx1 = Typ potvrzení

  • 1 = potvrzení volbou DTMF (1)
  • 2 = potvrzení vyzvednutím (pouze pro GSM/UMTS/VoIP) - žádné další potvrzení, stačí hovor vyzvednout
  • 3 = CPC Anténa
  • 4 = CPC Kone
  • 5 = P100
  • 6 = Auto-detekce DTMF (CPC Anténa/P100)
  • 7 = CPC Anténa 2N ext
  • 8 = CPC Kone 2N ext
  • 9 = P100 2N ext

Popis všech parametrů najdete v manuálu: https://wiki.2n.cz/lipum/latest/cs/3-konfigurace/3-2-prehled-vsech-programovacich-funkci

Nezapomeňte potvrdit dole kliknutím na Uložit do zařízení:

Nyní je Váš komunikátor 2N® LiftIP připraven uskutečnit hovor na daný IP-telefon.

 

 

3) Jak nastavit video-stream z kamery (Revotech)

 

Přejděte do Konfigurace - Parametry - RTSP Nastavení -> a nastavte následující parametry:

1120 = RTSP-adresa kamery Revotech v síti - v tomto příkladu je použita: rtsp: //192.168.50.207: 8554/live0.264
1121 = uživatelské jméno pro webové rozhraní kamery
1122 = heslo pro webové rozhraní kamery

Nezapomeňte potvrdit dole kliknutím na Uložit do zařízení:

Další možnosti zadání adresy streamu z kamery Revotech:

rtsp://<ip>:8554/cam0/h264

rtsp://<ip>:8554/ch0_0.264

rtsp://<ip>:8554/live1.264

 

 

 

4) Nastavení kamery Revotech

 

Je lepší nastavit nižší parametry video-streamu v sekci Video Stream ve webovém rozhraní kamery Revotech - příklad: