Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Docházka má sledovat příchody a odchody uživatelů v 2N® Access Commanderu.

Icon

Přítomnost říká, zda je uživatel aktuálně přítomen v objektu, a funguje pouze v docházkovém režimu IN-OUT. V režimu FREE je přítomnost deaktivována.

Icon

Sledování docházky lze aktivovat jako doplňkovou funkci pro 2N® Access Commander s licencí Advanced (od verze 2.0) nebo vyšší.

Icon

V připojených zařízených i v samotném 2N® Access Commanderu musíte mít správně nastaven čas. Pokud ne, funkce sledování docházky může selhat.

  • Přejděte do webového rozhraní 2N® Access Commanderu.

Docházka může fungovat v různých režimech:


Příchod a odchod v režimu FREE

Nastavte pracovní dobu/dny, jak je uvedeno níže:Nyní nastavte samotný FREE režim:Posledním krokem je povolení sledování docházky u každého uživatele, kterého chcete sledovat: 

Příchod a odchod v režimu IN-OUT pro všechna zařízení 

Nastavte pracovní dobu/dny, jak je uvedeno níže:Dalším krokem je nastavení přístupových modulů na zařízeních samotných.
U daného zařízení přejděte na jeho konfiguraci, jak je znázorněno níže:Nyní nastavte například čtečku karet pro "Příchod", jak je znázorněno níže, a pro výstupní modul pak na požadovaném zařízení nastavte "Odchod":Poté musí být docházka nastavena na "IN-OUT pro všechna zařízení":Posledním krokem je povolení sledování docházky u každého uživatele, kterého chcete sledovat:

Příchod a odchod v režimu IN-OUT pro vybraná zařízení

Nastavte pracovní dobu/dny, jak je uvedeno níže:Dalším krokem je nastavení přístupových modulů na zařízeních samotných.
U daného zařízení přejděte na jeho konfiguraci, jak je znázorněno níže:Nyní nastavte například čtečku karet pro "Příchod", jak je znázorněno níže, a pro výstupní modul pak na požadovaném zařízení nastavte "Odchod":Poté musí být docházka nastavena na "IN-OUT pro vybraná zařízení":Posledním krokem je povolení sledování docházky u každého uživatele, kterého chcete sledovat: