Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Licence

Icon

Pro tento scénař je potřebná licence Enhanced Integration license nebo Gold. Do verze 2.34 (včetně) je třeba danou licenci/funkci nebo Gold (pokud jí obsahuje), a od verze 2.35 jsou součástí licence Gold.

Tento návod popisuje, jak volat na dvě GSM čísla z 2N IP interkomu přes GSM bránu pouze s jednou SIM kartou.

Scénář je takový, že bychom chtěli po stisku tlačítka na interkomu zavolat na GSM číslo (číslo 1) a pokud tento hovor je nepřijat, interkom začne zvonit na další číslo. Pokud by toto bylo nakonfigurováno standardním způsobem, tedy přidělováním čísel uživateli a pomocí Skupinového volání, interkom by při pokusu o spojení na druhé číslo dostal obsazovací tón. To je způsobeno omezeními technologie GSM - zavěšení každého GSM hovoru trvá mnohem déle (několik sekund). Na druhou stranu je SIP hovor zavěšen prakticky okamžitě. Proto je nutné přidat prodlevu mezi zavěšením prvního hovoru a uskutečněním druhého hovoru.

Tento scénář vyžaduje konfiguraci v Automatizaci:

Proměnné:

KeyPressed - definuje, která klávesa musí být stisknuta pro zahájení sekvence. V tomto příkladu je použito tlačítko 1 (první tlačítko interkomu).

BeginCall 1 - zde můžete definovat, které GSM číslo nebo uživatel musí být zavolán jako první. 123456 se v tomto případě používá jako příklad čísla.

BeginCall 2 - zde můžete definovat, které GSM číslo nebo uživatel musí být volán, když nikdo neodpoví na prvním čísle. 456789 se v tomto případě používá jako příklad čísla.

Delay 1 (D1) - určuje, jak dlouho bude vyzvánět na prvním GSM čísle.

Delay 2 (D2) - musí být vždy vyšší než Delay 1. D2-D1=prodleva mezi zavěšením prvního čísla a voláním na druhé číslo. Doporučujeme 5 sekundový rozdíl, abyste se ujistili, že první GSM hovor je správně zavěšen.

Delay 3 (D3) - musí být vždy vyšší než Delay 2. D3-D2=doba vyzvánění při vyzvánění na druhém GSM čísle.

Zbytek proměnných musí být nastaven přesně tak, jak vidíte na obrázku výše.