Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Tento článek popisuje různé scénáře, kde jsou pro odstraňování problémů nezbytné protokoly trasování, syslog a/nebo aplikace Mobile Video. Tyto kroky se provádějí poté, co se ujistíte, že konfigurace zařízení je správná a mohou nám pomoci s identifikací možných problémů se sítí.

Tyto návody popisují, jak zaznamenat a získat soubory pro odstraňování problémů z našich zařízení:

Základy řešení potíží - Záloha konfigurace, síťový trace, syslog a ping u 2N IP Interkomů

Jak stáhnout síťový trace a logy z 2N® Indoor Touch

Jak stáhnout síťový trace a logy z 2N® Indoor Touch 2.0

How to provide logs from the 2N® Mobile Video application

Následující kroky lze použít ve scénářích, kde je problém replikovatelný a lze jej snadno zaznamenat do trasování nebo syslogů. Řešení vzácných/náhodných problémů bude popsáno dále v tomto článku. Pokud používáte více než jedno zařízení 2N, proveďte prosím všechny kroky pro všechna zařízení 2N. Pokud probíhá hovor mezi zařízením 2N a zařízením třetí strany, proveďte kroky pro zařízení 2N a pokud možno i pro zařízení třetí strany. Ujistěte se, že je problém zaznamenán v souborech – musí k němu dojít během testovacího hovoru.

Místní a SIP Proxy (kromě My2N) volání

Hovory se nedostávají do cílového zařízení

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

3) Stáhněte si trace a pošlete nám ho spolu s přesným časem testovacího hovoru

Hovor je spojen, ale není k dispozici žádné video/zvuk

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

3) Stáhněte si trace a pošlete nám ho spolu s přesným časem testovacího hovoru

Hovory jsou uskutečňovány z interkomu na více než jedno zařízení, a pokud je zvednuto, ostatní zařízení budou nadále vyzvánět

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

3) Stáhněte si trace a syslog/log ze všech zařízení a pošlete nám je spolu s přesným časem testovacího hovoru

Hovory přes My2N

 Hovory se nedostávají do cílového zařízení

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

3) Stáhněte si trace a logy aplikace Mobile Video a pošlete nám je spolu s přesným časem testovacího hovoru

Hovor je spojen, ale není k dispozici žádné video/zvuk

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

3) Stáhněte si trace a logy aplikace Mobile Video a pošlete nám je spolu s přesným časem testovacího hovoru

Odstraňování problémů se vzácnými/náhodnými problémy

Je možné, že k problému dochází pouze někdy a není možné jej efektivně replikovat. Zde nelze použít standardní metodu trace.

1) Port mirroring – velké množství routerů nabízí tuto funkci, která umožňuje „zrcadlit“ port a následně je možné zachytit trace sítě na PC bez nutnosti omezovat celkovou dobu trvání nebo velikost trasování. To lze použít v případech, kdy dochází k problémům s voláním, například jednou denně.

2) Pokud port mirroring z nějakého důvodu není možné, existuje další možnost, a to pomocí Lokálního zachytávání paketů. V tomto případě interkom používá vlastní paměť k uložení posledních 4 MB trasování.

  • Pokud je potřeba řešení problémů s touto metodou, důrazně doporučujeme vypnout video hovorů, multicast, streamování videa a všechny další funkce, které zvyšují síťový provoz na straně interkomu, jinak se vyrovnávací paměť o velikosti 4 MB velmi rychle zaplní.

  • Při použití této metody je třeba zapnout místní trace  a poté jej nechat spuštěné, dokud k problému nedojde. Jakmile k problému dojde, musíte si stáhnout trasování. Je nezbytné to udělat co nejdříve, aby bylo trasované volání stále v trasovacím souboru.

3) Ve většině případů je užitečné použít také Syslog. Zaznamenává v podstatě vše, co se děje uvnitř interkomu. Je možné ponechat zaznamenávání po dobu sedmi dnů. To je užitečné, když se vyskytnou problémy s hardwarem.