Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1) Tlačítkem RESET na základní desce

Tlačítko RESET umístěné na základní desce 2N® Liftgate slouží k obnovení továrního nastavení nebo restartu zařízení. Odstraňte horní kryt hlavní jednotky, abyste získali přístup k tlačítku. Tlačítko je napravo od LTE modulu nad anténními konektory.

Stiskněte tlačítko RESET 5-krát pro obnovení továrního nastavení; zařízení se po obnovení továrního nastavení restartuje.

2) Ve webovém rozhraní LiftGate

Po přihlášení vejděte do Konfigurace -> Údržba -> Obnovení továrních hodnot:


3) Odebráním LiftGate z Elevator Center

Pokud je vaše LiftGate aktuálně přidána do Elevator Center (EC), můžete provést obnovení továrního nastavení tak, že ji odtud jednoduše odstraníte.

Po přihlášení do EC klikněte na Devices -> vyberte svoji LiftGate -> Remove device: