1) 2N® Records Manager funguje s firmware Netstar od verze 4.2.0 a výše

2) Pro připojení aplikace Records Manager do NetStar je nutné založit nového uživatele v Netstar. Tento nový uživatel nemusí mít přidělenu žádnou fyzickou stanici

           

3) Nastavte login/heslo pro daného uživatele

 

 

4)  Nainstalujte 2N® Records Manager. Minimální požadavky na hardware:

Aplikaci lze nainstalovat buď na samostatný fyzický server, nebo na virtualním PC. Netstar a server, na kterém běží aplikace musí byt ve stejném segmentu sítě. Aplikace běží na operačním systému CentOs 6.4, jehož instalační balík je součástí dodaného softwaru. Instalace operačního systému v potřebné konfiguraci proběhne jako první krok instalačního procesu.

Ve virtual boxu nezapomeňte kliknout pravým tlačítkem myši na vytvořený počítač a v nastaveni > system  nastavit bootování dle následujícího obrázku:

 

Následují jednotlivé kroky instalačního procesu:

 

.

 

5) Zvolte první řádek v menu - spustí se instalace operačního systému CentOS

6) V dalším kroku doporočujeme zvolit "Use all space"

 

7) Po instalaci vyjměte instalační CD a restartuje server

 

8) Po startu systému se přihlaste pomocí uživatelského jména/hesla: admin/2n

 

9) Zvolte Vámi preferovaný jazyk

 

10) Zadejte název serveru, například nahravani

 

11) Vyberte síťové rozhrání pro komunikaci s NetStar

 

12) Ns serveru je možné nastavit statickou nebo dynamickou IP adresu

 

13) K aplikaci je možné přistupovat pomocí webového prohlížeče. Proto je nutné definovat jakým způsobem budou uživatelé Records Manageru přistupovat k serveru: přes domenové jméno nebo přes IP adresu. Domenové jméno musí byt ve tvaru name.company.com. 

 

14) Nyní je nutné specifikovat heslo pro uživatele admin, které bude použito NetStarem pro ukládání nahrávek. Uživatelské admin je vytvořen automaticky. Zapamatujte si přihlašovácí údaje a adresař,  tyto údaje bude nutné zadat v ústředně

 

15) Po ukončení instalace uvidíte 

 

16) Přihlaste se na serveru, pomocí uživatelského jména/hesla: superadmin/2n


17) Nahrajte licenci, kterou jste obdrželi

 

18) Přidejte novou ústřednu NetStar a nastavte k ní přístup:

 

19) Po připojení aplikace k ústředně se objeví všechny uživatelské účty této ústředny

 

20) Každému uživateli je možné přiřadit jednu z následujících rolí:

21) Přihlášovácí údaje pro jednotlivé uživatele lze nastavit, nebo editovat v Netstar v sekci "Uživatelská oprávnění" 

 

22) V sekci "Sprava uložišť" nastavte síťové uložiště, zde bude zapotřebí použít dříve vytvořeného uživatele admin a správný adresář na serveru