Před vydáním  2N­® Acces Commander sloužil ke správě 2N® IP interkomů, jejich uživatelů, skupin, zón atd. softwarový nástroj 2N® Helios IP Manager. Nástupem softwaru 2N® Access Commanderu (březen, 2015) podpora 2N® Helios IP Manageru skončila a poslední vydaná verze byla 2.9.1. Pokud jste se rozhodli využívat 2N® Access Commanderu (kompletní serverové řešení včetně docházky), ale v minulosti jste používali 2N® Helios IP manager, tak se v tomto FAQ se dočtete, jak importovat vytvořenou databázi HPROJ z 2N® Helios IP Manageru do 2N® Access Commanderu a vyhnout se tak opětovné konfiguraci totožných parametrů.

K importu HPROJ databáze nepotřebujete žádnou licenci, avšak pro následnou správu jednotlivých zařízení (více než 1 zařízení) již licence potřeba je. Více informací o licencování 2N® Access Commanderu naleznete v následujícím FAQ:

https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=46171150

Stažení databáze HPROJ z 2N® Helios IP Manageru

V softwaru 2N® Helios IP Manager stačí pouze kliknout na tlačítko "Save" nebo "Save as" a uložit stávající databázi.

 

Nahrání databáze HPROJ do 2N® Access Commanderu

  1. Na hlavní stránce 2N® Access Commanderu přejděte do sekce "Nastavení".  2. V dalším kroku klikněte na Obecné.
  3. V posledním kroku klikněte na Import HPROJ. Před Vámi se otevře nové okno, do kterého musíte zadat cestu k souboru databáze HPROJ.
  4. Po provedení úspěšného importu se zobrazí potvrzení, že import souboru byl úspěšný.

Rozdíly v přenesených datech mezi 2N® Access Commander a 2N® Helios IP Manager

Veškeré údaje z souboru HPROJ by již nyní měly být úspěšně importovány do 2N® Access Commander. Nicméně mezi oběma nástroji jsou jisté rozdíly, na které je nutné brát ohled.

Při nahrání fotky uživatele do 2N® Helios IP Manageru se fotka upraví na požadované rozlišení, nicméně toto rozlišení nekoresponduje s rozlišením v 2N® Acces Commanderu. Fotka proto není přes celý rámeček.