1. Jako externí úložiště může sloužit libovolné síťové úložiště podporující SAMBA protokol. Tedy může to být i PC s operačním systémem Windows, který jsme zvolili jako ukázku v rámci tohoto FAQ. Na tomto PC, respektive na jeho pevném disku, je nejprve nutné vytvořit novou složku, například "Nahravani". Tato složka musí být sdílená pro ostatní uživatele. Jak složku sdílet? Ve vlastnostech složky klikněte na Sdílení a zvolte Everyone, dále klikněte na Rozšířené možnosti sdílení a ujistěte se, že je zatrženo "Sdílet tuto složku". Všechny zvukové nahrávky z Netstaru budou následně do této složky ukládány. 

  2. Dále je potřeba v konfiguračním nástroji NetStar toto Externí úložiště přidat a namapovat do PBX Netstar. (Globální Data -> Správa úložišť -> Nahrávání hovorů -> sekce Fyzická úložiště -> klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte „Přidat“ a napište jméno). Název fyzického úložiště se může lišit od názvu složky v počítači. Nemusí to být Nahravani - jak je tomu v našem případě.


  3. Nastavte typ úložiště na "Síťové" a do sekce "Připojení"  vyplňte cestu k souboru na fyzickém úložišti. IP adresa je v tomto případě IP adresa našeho PC a složka Nahravky se nachází v Rootu ( \\192.168.50.145\Nahravky). Dále je nutné vyplnit Login a Heslo. Jedná se o přihlašovací údaje k danému PC. Je nutné, aby tento login měl administrátorská práva - tedy měl právo zápisu na daný PC.


  4. Pokud jste v předchozím kroku vše zadali správně, nyní uvidíte úložiště v sekci "Detekovaná úložiště" a Stav bude Funkční.


V posledním kroku klikněte pravým tlačítkem na "Nahrávání hovorů" a zvolte "Přidej mapování fyzického úložiště". Vámi vytvořené úložiště zde poté přesuňte na první místo (použijte drag and drop), aby se zajistilo, že nahrávky se budou ukládat do nově vytvořeného úložiště. Nikoli do interní paměti NetStar, kde by hrozilo její zaplnění! naopak je doporučeno aby se interní úložiště - tedy "DATA" ze sekce "Nahrávání hovorů" odmazalo.Nastavení parametrů ukládání

1. Funkci nahrávání hovorů  lze nastavit u uživatele, skupiny nebo přímo na přenašeči - a to vždy v záložce Vlastnosti - Nahrávání - bod 3) z FAQ - Jak nahrávat označené hovory zde. Dále v sekci "nahrané hovory" v záložce kvóty ( jak je naznačeno na obr. níže) je možné nastavit další parametry. Jako například využitelné místo, maximální velikost jedné nahrávky, její životnost a maximální počet položek. Dále je více než doporučené nastavit, že po dosažení dané kvóty (libovolné, která je na daném řádku nastavena) se budou nejstarší záznamy mazat - viz níže poslední sloupec - Ano.

 Příklad: Nastavíme kvótu pro skupinu o deseti uživatelích a maximální počet položek nastavíme na deset. Tento parametr se propíše na všech 10 uživatelů a pro danou skupinu bude tedy tato kvóta rovna 100. (10 uživatelů x 10 položek=100 položek)

Pokud se kvóta vztahuje k portu nebo skupině, maximální počet položek je poté vztažen na všechny subjekty.

 


2. Při kombinaci současně zaškrtnutého parametru "Nemazat soubory odebrané z evidence", dojde z pohledu zařízení NetStar pouze k odmazání cesty k souboru, nikoli smazání celého souboru. Ten stále zůstává na sdíleném síťovém úložišti.  Tedy nahrávky nebude možné přehrát například pomocí Netstar Assistant, ale nadále budou uložené na fyzickém úložišti, odkud si je bude možné v případě potřeby přehrát.