2N technische Trainings und Webinars

 

С радостью бы Вас хотели позвать на онлайн технический тренинг, который проведем для Вас бесплатно. Войдите в систему и станьте экспертом продукции компании 2N!

 

 <script>
var trainings_schedule = [


"7","3","2016","9:00","2N Helios IP коммерческий тенинг","60","Халиков Висади",
"Дается общее описание всех домофонов, а также основные поддерживаемые функции.",

"21","3","2016","9:00","2N IP домофоны для начинающих","80","Халиков Висади",
"Дается общее описание всех домофонов, а также основные поддерживаемые функции.",

"24","3","2016","9:00","2N Helios IP коммерческий тенинг","60","Халиков Висади",
"Дается общее описание всех домофонов, а также основные поддерживаемые функции.",
 
"15","2","2015","13:00","2N IP домофоны для продвинутых","120","Халиков Висади",
"Дается подробное описание всех функций, сценарии использования. После тренинга Вы сможете настраивать и устанавливать домофоны, а также научитесь их подключать к сторонним системам и оборудованию.",];

var HIPB_description = [

"Тренинг для начинающих знакомит Вас с IP домофонами, а также дает краткую информацию о их использовании.",

"<li>Преимущества IP домофонов</li><li>Выбор требуемого домофона исходя из различных требований</li><li>Обзор основных функций</li><li>Демонстрация работы</li><li>Демонстрация работы замка</li>",

"<li>Базовые знания работы сети (IP адрес, LAN, WAN, VoIP, SIP)</li>"

];

var HIPA_description = [

"Školení pro pokročilé se zaměřuje na podrobné představení dalších funkcí a na nastavení interkomů. Po tomto školení lze získat oficiální 2N certifikát na základě úspěšného složení krátkého online testu.",

"<li>Kompletní přehled funkcí</li><li>Představení příslušenství a software</li><li>Nastavení interkomu v různých síťových podmínkách</li><li>Správa instalace s větším počtem interkomů</li><li>Správa přístupu do budovy pomocí karet, kódů a zařízení třetích stran</li><li>Propojení s kamerovými systémy (ONVIF)</li><li>Integrace se softwarem třetí strany</li>",

"<li>Školení pro začátečníky nebo zkušenosti s používáním 2N® Helios IP</li>"

];

var NSPB_description = [

"Školení pro začátečníky představuje IP audio řešení pro přehrávání hudby a hlášení.",

"<li>Výhody audio řešení postaveném na IP sítích</li><li>Kompatibilní zařízení použitelné na vstupu a výstupu</li><li>Software na ovládání a přehrávání hudby</li><li>Sestavení celého řešení</li><li>Ukázka připojení libovolné software aplikace</li>",

"<li>Základní znalosti o sítích (IP adresa, LAN, WAN)</li>"

];

var NSPA_description = [

"Školení pro pokročilé se zaměřuje na nastavení. Po tomto školení lze získat oficiální 2N certifikát na základě úspěšného složení krátkého online testu.",

"<li>Plánovač událostí</li><li>Vytváření zón s různým obsahem</li><li>Tvorba seznamu skladeb</li><li>Připojení internetových rádií</li><li>Hlášení pomocí VoIP hovoru nebo konzole NetMic</li><li>Nastavení multicastu</li><li>Řešení běžných potíží</li>",

"<li>Základní školení nebo zkušenosti s používáním 2N® NetSpeaker</li>"

]; 

var GWSB_description = [

"Základní školení představuje GSM brány a jejich využití.",

"<li>Náhrada za pevnou linku</li><li>Šetření nákladů na volání</li><li>SMS brána</li><li>Výběr správného modelu brány</li><li>Sestavení modulárních bran</li>",

"<li>Základní znalostí IP a telekomunikačních sítí<br>(IP adresa, LAN, VoIP, SIP, ISDN, FXS/FXO, GSM/UMTS, SIM).</li>"

];

var training_URI;

document.write('<table class="bordered"><tr><th>Дата</th><th colspan="1">Время (по Москве)</th><th>Событие</th><th>Длительность</th><th colspan="1">Описание</th></tr>');

for (i = 0; i < trainings_schedule.length;) { 

if (TrainingInFuture(trainings_schedule[i+3],trainings_schedule[i],trainings_schedule[i+1],trainings_schedule[i+2])) {
if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Interkomy pro začátečníky") document.write('<tr class="basic">');
if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Interkomy pro pokročilé") document.write('<tr class="advanced">');
if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Audio pro začátečníky") document.write('<tr class="basic">');
if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Audio pro pokročilé") document.write('<tr class="advanced">');
if (trainings_schedule[i+4] == "2N Brány pro začátečníky") document.write('<tr class="basic">');

document.write("<td>"+trainings_schedule[i]+"."+trainings_schedule[i+1]+"."+trainings_schedule[i+2]+"</td><td>"+trainings_schedule[i+3]+"</td><td>");


 
document.write('<b><a href="https://wiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=55936247&D='+trainings_schedule[i]+'&M='+trainings_schedule[i+1]+'&Y='+trainings_schedule[i+2]+'&time='+trainings_schedule[i+3]+'">'+trainings_schedule[i+4]+'</a></b>');
 
document.write("</td><td>"+trainings_schedule[i+5]+" минут</td><td>"+trainings_schedule[i+7]+"</td></tr>");
}
i=i+8;

}
document.write("</table>");

function TrainingInFuture(thour,tday,tmonth,tyear) {
var computer_time = new Date();
var UTC_day = computer_time.getDate();
var UTC_hour = computer_time.getHours();
var UTC_month = computer_time.getMonth()+1;
var UTC_year = computer_time.getFullYear();

if(thour=="8:00") thour=8;
if(thour=="9:00") thour=9;
if(thour=="10:00") thour=10;
if(thour=="11:00") thour=11;
if(thour=="12:00") thour=12;
if(thour=="13:00") thour=13;
if(thour=="14:00") thour=14;
if(thour=="15:00") thour=15;
if(thour=="16:00") thour=16;
if(thour=="17:00") thour=17;

if(tyear<UTC_year) return false;
if(tyear>UTC_year) return true;
if(tmonth<UTC_month) return false;
if(tmonth>UTC_month) return true;
if(tday<UTC_day) return false;
if(tday>UTC_day) return true;
if(thour<=UTC_hour) return false;
if(thour>UTC_hour) return true;

return true;

}

</script>
<a name="general"></a>
<a name="general"></a>

Общая информация

Технический тренинг разделен на 2 уровня.

Тренинг начинается с презентации. Далее объясняют как настроить определенные функции. Во время тренинга можно задавать вопросы с помощью чата.

<a name="requirements"></a>

Требования к подключению

Для проведения онлайн тренинга мы используем приложение GoToMeeting, которое позволяет подключить до 100 участников. Необходимо стабильное подключение к интернет и микрофон с наушниками. Подключиться можно с помощью веб браузера, как с компьютера, так и с любого мобильного устройства. В некоторых случаях можно скачать клиент-программу GoToMeeting, которая доступна для систем Windows и MAC. Для подробной информации рекомендуем зайти на страницу GoToMeeting:

<style>
table tr.advanced{
	background-color:#ebeffa;
}
table tr.basic{
background-color:#edf8e9;
}
</style>