Toto FAQ popisuje připojení externí LED diody nebo alarmového světla k 2N® Indoor Touch a nastavení 2N® Helios IP Mobile aplikace. Pomocí relé je možné nastavit externí signalizaci hovoru (LED alarm, alarmové světlo), která je napájena z 2N® Indoor Touche

V nastavení funkce externí signalizace hovoru ON/OFF  aktivuje externí notifikaci pomocí relé 1, 2. Aktivace je možná buď pomocí zvonkového tlačítka či příchozího hovoru.


 • 2N® Indoor Touch s firmware 2.0 nebo vyšší
 • Příslušenství pro relé
 • 2-drátový kabel
 • 2N® Helios IP Mobile ver. 4.2 či vyšší

Jak připojit zvonek k 2N® Indoor Touch

 2N® Indoor Touch obsahuje, na zadní straně jednotky, porty k připojení zařízení třetích stran pomocí relé a jejich kontrolu z aplikace. Jak je možné vidět na obrázcích (1, 2) jsou k dispozici relé 1 a 2. 

                

Obr.1, 2

 

Jak připojit externí signalizaci hovoru a zvonek do 2N® Indoor Touch:

 1. Připojte 2-drátový zvonek do 2N® Indoor Touch. Použijte porty IN1 či IN2, DC12V+ OUT. Na obrázku (3) je ukázán IN1, DC12V+ OUT.    

      

  Obr.3
 2.   Připojte 2-drátovou externí LED diodu do 2N® Indoor Touche. Je možné použít porty DC12V+ OUT, Relay1, Relay2, GND . Na obrázku (4) jsou zobrazeny DC12V+ OUT, Relay1, GND.  
       
  Obr.4
 3. Na obrázcích (5, 6) je možné vidět zapojení zvonku a relátka. LED dioda je napájena z 2N® Indoor Touch.

                  

  Obr.5, 6

   

 4. Na obrázcích (7, 8) je možné vidět zapojení zvonku a relátka. Externí zvonek, jako externí signalizace hovoru, je napájen externím zdrojem.


                   

  Obr.7, 8

Jak nastavit zvonek v aplikaci 2N® Helios IP Mobile ver. 4.1:

 1. Otevřete 2N® Helios IP Mobile, vstupte do Settings a zapněte Door button.
                                                                                                                                                                                                                                                                Obr.9
 2. Zvolte požadovaný vstup, kde je připojen zvonek. V našem případě jsme připojili zvonek do vstupu GPI1 viz. obr. 2, proto zvolíme vstup GPI1 (10).


                                                                                                                                  Obr.10
 3. Invertovaný/ Neinvertovaný vstup – V této sekci je možné změnit způsob používání zvonku. Vstupy GPI1,2 jsou defaultně nastaveny na hodnotu logická 1.
  • Neinvertovaný vstup – Aplikace nezvoní po dobu stisku tlačítka. Po puštění tlačítka začne aplikace zvonit. Doba zvonění je definována v sekci Maximal ringing time.


  • Invertovaný vstup – Aplikace zvoní po dobu stisknutí zvonku. V případě puštění zvonku bude aplikace zvonit minimální dobu zvonění. Tuto hodnotu je možné nastavit v sekci Minimal ringing time.  Obr.11

Jak nastavit externí signalizaci hovoru v 2N® Helios IP Mobile ver. 4.1

 1. Pro nastavení relé slouží sekce external ringing notification (12, 13).
   

     
  Obr.12, 13

  • Inverted relay output ON – Relé (externí notifikace) funguje jako spínací kontakt.
  • Inverted relay output OFF – Relé (externí notifikace) funguje jako rozpínací kontakt.


           

 2. Vyberte použité relé pro 2N® Indoor Touch. V našem případě je zapojeno relé 1.

Obr.14

Více informací naleznete v uživatelském manuálu zde: https://wiki.2n.cz/is/en

Call Log

 • Call Log (15) ukládá všechny hovory včetně notifikací zvonkového tlačítka.

     .

   Obr.15