Toto FAQ stručne popisuje, jak zaregistrovat 2N® Lift8 k 2N® OfficeRoute. V několika krocích je zde popsáno, jak obě zařízení nakonfigurovat. Každý krok obsahuje obrázek z webového rozhraní a stručný popis konfigurace.

Konfigurace 2N® Lift8

  1. Otevřete konfigurační nástroj Lift8 a jděte do sekce Konfigurace->Parametry->VoIP Nastavení. Vyplňte IP adresu, masku sítě a bránu pro VOIP module. SIP server je IP adresa OfficeRoute. Uživatel and Heslo bude vytvořeno v dalších krocích.  2. Now open web interface of the OfficeRoute and go to section Telephony services->SIP Proxy and click on “Switch SIP Proxy on“.  3. Now go to section User Management->Users and press + button in the low right corner.  4. Now create user, fill in username and password (these credentials will be used in the first step). Also fill in the line number, it is recommanded to use the same for all the fields. E.g. 224 for password, 224 for username and so on. Once you will finish press save in the low right corner.  5. Now you should be able to see the user you just created in the user list.  6. Now you can use credentials of created user in the first step. Then you can check whether the registration was sucesfull or not in the section Telephony services->SIP Proxy->Registrations.