Záloha celého virtuálního stroje do souboru (Export do OVA)

V průvodci vybrat virtuální stroj, nastavit cestu kam se vyexportuje, vybrat uložení Manifestu → "Exportovat"


Vyexportovaný soubor je možno libovolně přenášet a následně importovat *(stejný postup jako se zprovozňoval AC) na libovolném stroji *(viz. minimální požadavky na virtuální stroj) do aplikace VirtualBox *(je možní i do jiných virtualizačních nástrojů ale je potřeba překonvertovat soubor pro danou aplikac


Jak stáhnout logy

Pokud Vás požádáme o logy z 2N® Access Commanderu, můžete je jednoduše získat z webové správy 2N® Access Commanderu.

  1. Otevřete webovou správu 2N® Access Commanderu
  2. Přejděte do sekce Nastaveni - DIAGNOSTIKA  3. Klikněte na VYTVOŘIT LOGY  4. Vyčkejte na vytvoření logů. Může to chvíli trvat.
  5. Jakmile jsou logy vytvořeny, můžete je stáhnout kliknutím na STÁHNOUT LOGY.