Pro přihlášení do Web Scheduleru je nutné mít uživatelské jméno, heslo a oprávnění. Vše Vám nastaví správce systému pomocí programu Control Panel v sekci Uživatelé a skupiny

 

2N® IP Audio Web Scheduler je dostupný na https://ip_adresa_managera:4433 nebo pokud administrátor sítě nastaví pro definovanou adresu doménové jméno, může přístupová adresa vypadat například takto https://web.sheduler.cz:4433

 

  1. Přihlášení: Po zadání adresy do prohlížeče se zobrazí přihlašovací stránka. Zadejte uživatelské jméno, heslo a potvrďte.

 

2. Kalendář: Umožňuje dva způsoby zobrazení - týdenní a měsíční.

V měsíčním zobrazení je vidět, ve které dny má denní plán naplánovanou událost.

 U týdenního zobrazení je navíc vidět i čas události. Po kliknutí na událost se zobrazí detail denního plánu.

 

3. Denní plány: Menu denní plány zobrazí přehled všech vytvořených denních plánů.

Přehled obsahuje sloupce:


Po kliknutí na řádek přehledu se zobrazí podrobnosti denního plánu.
Nový denní plán se vytvoří pomocí 

 

4. Události: Umožňuje vytvářet události a přiřazovat k nim jednotlivé playlisty

Nová událost se vytvoří pomocí 


Editovat událost lze kliknutím na danou událost v přehledu. Playlist se přehrává vždy celý, proto je nutné aby byl obsah playlistu stejně dlouhý jako doba trvání události.

5. Destinace: Do destinací je možné přidat jednotlivá zařízení, zóny nebo všechny destinace. Další destinace se přidá pomocí 

 

6. Opakování: Nastavení opakování se provádí pomocí ikony  nebo kliknutím na některý z parametrů Opakování. 

Rozsah opakování

Denní opakování

Týdenní opakování

Výjimky

Další výjimka se přidá pomocí 
Editovat výjimku lze kliknutím na danou výjimku v přehledu.

Obecné vlastnosti

Nenastavujte priority na shodnou hodnotu (včetně relací). Totonastavení může vést k nevyžádanému chování.


7. Nastavení: Menu obsahuje dvě sekce