2N® SmartCom PRO je možné osadit až dvěma moduly Wireless M-Bus. 868 MHz Wireless M-Bus modul může pracovat v módech: T1, S1, C1 a T1+C. 169 MHz pracuje v režimu N a 433 MHz modul v režimu T1 a C1.

 

Kontrola nastavení jednotky 2N® SmartCom PRO:

at^scwmbfilter?

at^scwmbus1?

at^scwmbus1="mode",11

          1 – T1
          3 – S1
          8 – C1
         11 – T1+C
         17 – N1

Ujistěte se, že jste nastavili korektní mód (mód musí být stejný, jako na Wireless M-Bus metru)

 

at^scwmbfilter="sniff"

 

 

Přidejte metr do tabulky zařízení jednotky 2N® SmartCom PRO (v konfiguraci je možné definovat až 1000 měřičů, pro které bude zařízení shromažďovat odečty)

at^scwmbfilter="dev_add","MAN",12345678,01,37,600

at^scwmbfilter="enable",1

 

Zkontrolujte aktuálně nastavenou tabulku měřičů

at^scwmbfilter?

 

at^scwmbfilter="dev_remove",1
at^scwmbfilter="dev_clear"

 

Uložte nastaveno konfiguraci

at^scwmbfilter="save"

Decryption configuration

Všechny Wireless M-Bus moduly podporují také šifrované zprávy. V základním nastavení terminál zprávy nedešifruje a tak, jak je přijme, je uloží do paměti. Pokud zadáte správný šifrovací klíč zařízení a povolíte dekryptování, bude se přijatá zpráva v modulu dešifrovat a do paměti terminálu se zapíše již dešifrovaná zpráva. Šifrovací klíče se do paměti terminálů kvůli bezpečnosti neukládají. Zapisují se přímo do modulu, proto pokud vám nefunguje dešifrování, překontrolujte, zda zařízení opravdu vysílá, nastavení zařízení v terminálu a zadejte znovu šifrovací klíč

at^scwmbfilter="key_add",1,A5B95C144134DE257AF2ED4F384C7EB7
at^scwmbfilter="key_remove",1

Číslo uloženého metru, je uvedento v tabulce zařízení

at^scwmbfilter?