Nyní můžeme v sekci Adresář - Uživatele vytvořit nového uživatele a vytáčet dle platného číslovací plánu Proxy Serveru, ke kterému jsem se přihlásili pod SIP 1 účtem.

                                          firmware 2.24.0 a novější:

Na straně 2N® Netstar je nutné následující nastavení:

Nejprve v sekci Uživatelé-Uživatelé a skupiny vytvoříme jednoho nebo více uživatelů, v našem případě uživatel 100 se stejným interním číslem, Loginem a číslem SIP stanice

Dále v Sekci Přenašeče-SIP vytvoříme pod skupinou Default IN nový SIP Proxy přenašeč. Vybereme použité síťové rozhraní a vyplníme Pole Realm (Domain), což je adresa(doména) nad kterou ústředna komunikuje s protistranou. Dále přidáme rozhraní pro přenos RTP paketů a podporované kodeky. V našem případě dle obrázku níže:

Dále v Sekci Terminály vytvoříme jeden nebo více SIP terminálů, v našem případě Terminál 100

V Sekci Uživatelé-Uživatelé a skupiny poté přiřadíme SIP Proxy přenašeč a terminál k námi vytvořené stanici 100

V Sekci Přenašeče-SIP Proxy-Stack-Terminály lze poté zkontrolovat registrovaná IP zařízení