Verzi 4.06revXX je nutné do ústředny nahrávat pouze z 4.06 konfiguračního nástroje. Při nahrání verze 4.06revXX z nižší verze konfiguračního nástroje dojde ke zničeni dat v ústředně a je třeba firmware obnovit z boot (servis) módu.

Správný postup upgradu: