1. Pomocí příkazu ATI4 zkontrolujte MAC adresu VoIP karty. V případě že je 00-00-00-00, kontaktujte technickou podporu.
  2. Zkontrolujte mód brány. Musí být nastavený na "SIP".
  3. Nahrajte do brány firmware pro VoIP kartu.