Verze firmwaru je vždy ve formátu:
X.0YrevisionZZ např. tedy: 4.05revision15

Verze konfiguračního nástroje je vždy ve formátu:
X.0Y(písmeno) např. tedy 4.05Q

Vždy platí pravidlo, že ústřednu je třeba konfigurovat vždy stejnou majorverzí. Tedy například pokud je v ústředně verze firmware 4.05rev15, je nutné jí konfigurovat nástrojem 4.05(písmeno) a ne např. 4.02(písmeno).

Dále platí, že je třeba ústřednu konfigurovat vždy poslední vydanou verzí konfiguračního nástroje v rámci jedné major verze.