Služby na systému 2N® NetStar využívají znaky * a #. V SIPu ovšem # znamená potvrzení (ukončení) volby, a proto tento znak není telefonem přenášen a služby nefungují.

Existují 2 možnosti jak situaci řešit:

  1. Přečíslovat v NetStaru servisní router – aby se v něm nevyskytovaly #.
  2. Nastavit na Linksys telefonech se musí Dial plan.

Prosím nastavte si v menu Extension tento dial plan – (#xx|*xx|*#|#*[3469]11|0|00|[2–9]xxxxxx|1xxx[2–9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.).