Příklad:

Tabulka nahrazených prefixů = 27

Tabulka přijatých prefixů = 15