S pomocí programu Putty nebo HyperTerminal se připojte k bráně. Po přihlášení použijte následující příkaz: at&gXX=xtdUSSD

XX je číslo GSM modulu, počítá se od 0
USSD je číselný kód operátora pro využití jeho služby

Příklad:

*122# zaslaný přes druhý modul

at&g01=xtd*122#
<++g01 atd*122#
-->g01 OK
-->g01 +CUSD: 2,"VAS KREDIT JE 220 KC, PLATNOST KREDITU VYPRSI 18.12.2010.",15

některé typy gsm modulů mohou vyžadovat středník na konci příkazu

at&g01=xtd*122#;
<++g01 atd*122#;
-->g01 OK
-->g01 +CUSD: 2,"VAS KREDIT JE 220 KC, PLATNOST KREDITU VYPRSI 18.12.2010.",15