Od FW verze 2.22 interkomy z rodiny 2N® IP interkomů obsahují novou sekci "Hardware->Dveře" ve webové správě. Uvedené menu nabízí:

  • Ještě snadnější konfiguraci 2N® IP interkomů. Sdružuje všechna nastavení související s fyzickými dveřmi ovládanými interkomem do jedné sekce.
  • Během instalace můžete nyní nastavit různá globální pravidla pro Příchod a Odchod a různé globální režimy autentizace (dvojitá autentizace pomocí kódu a RFID, trojitá autentizace pomocí kódu, RFID a bluetooth atd.) místo konfigurování zvlášť každému uživateli.
  • Součástí této sekce je také konfigurace REX (odchodového) tlačítka.
  • Nová podpora integrace s přístupovými systémy Genetec Synergis.

Firmware verze 2.22 vyžaduje 2N® Access Commander verze 1.9.1 a vyšší, více informací zde.
Níže je uveden podrobný popis tohoto nového menu, včetně snímků z webové správy.

Konfigurace sekce Dveře

Přejděte do sekce "Hardware->Dveře->Dveře". Nachází se zde následující nastavení:

Zámek dveří

Tato sekce definuje, který spínač z "Hardware->Spínače" se používá pro zámek fyzických dveří. Můžete zde také konfigurovat konkrétní výstup (na obrázku Output 1 pro Spínač 1). Logika v této sekci zůstává stejná. Zvolte konkrétní spínač (v našem případě "Hardware->Spínače->Spínač 1") a zvolte fyzický výstup pro parametr "Řízený výstup" dle obrázku níže.

Senzor otevření dveří

V této sekci můžete konfigurovat veškerá nastavení týkající se dveřního senzoru (může to být magnetický kontakt od 2N, objednací č. 9159012). 

Odchodové tlačítko (REX)

Tato sekce konfiguruje odchodové tlačítko, které umožňuje otevřít dveře při odchodu z budovy. Jakmile je tlačítko stisklé, dveře jsou otevřeny.

Genetec Synergis

Tato sekce umožňuje integraci s částí platformy Genetec Security Center, především Genetec Synergis access system. FW interkomu obsahuje protokol Genetec RIO, který se používá pro komunikaci s Genetec serverem. Po konfiguraci interkom odesílá ID každé přiložené karty (nebo virtuální karty Bluetooth či otisku prstu) do serveru, který má databázi platných karet, na jejímž základě interkom otevře nebo neotevře dveře.

Vše, co je nutné provést v této sekci, je aktivace volby "Povoleno" a vyplnění aktuální IP adresy serveru do "Adresa Synergis serveru" a platných přihlašovacích údajů ("Uživatelské jméno" and "Heslo"). "Stav připojení" zobrazuje, zda je připojení úspěšné.

Konfigurace Pravidel pro příchod a Pravidel pro odchod

Pokud používáte 2N® IP interkom společně s 2N® Access Commanderem, pak je nezbytné používat verzi alespoň 1.9.1. Tato verze ještě neobsahuje novou sekci Dveře, nicméně je plně kompatibilní s FW verze 2.22 pro interkomy. Sekce Dveře bude dostupná v 2N® Access Commanderu 1.11. Níže naleznete parametry, které jsou konfigurovány serverem 2N® Access Commander.

Obrázek níže popisuje menu  "Pravidla pro příchod". Pravidla jsou vysvětlena pod obrázkem.

Pravidla pro příchod

Tato sekce slouží pro konfiguraci vícenásobných vstupních pravidel s různými režimy autentizace. Od verze 2.22 jsou autentizační režimy konfigurovány globálně a nelze režim konfigurovat pro každého uživatele zvlášť. Konfigurace vícenásobné autentizace pro každého uživatele zvlášť, které bylo v předchozích verzích FW, není aplikováno po aktualizaci na 2.22.

Pokročilé nastavení

  Servisní karty

Pravidla pro odchod

Pravidla pro odchod NEJSOU nyní nijak ovlivněna 2N® Access Commanderem! Jak je patrné na obrázku níže, Pravidla pro odchod mají stejné parametry, jako Pravidla pro příchod. Žádný z níže uvedených parametrů není konfigurován serverem 2N® Access Commander, vše je popsáno v předchozí části věnované Pravidlům pro příchod, nicméně je zde jediný rozdíl. Pro každé přístupové pravidlo zde můžete definovat, zda bude možné otevřít dveře také pomocí tlačítka REX.

Konfigurace čtečky karet

Posledním bodem je konfigurace čtečky karet (případně čteček karet, pokud používáte Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod). Čtečku můžete konfigurovat v sekci "Hardware->Rozšiřující moduly" pro 2N® IP Verso a v sekci "Hardware->Čtečka karet" pro ostatní 2N® IP  interkomyNutné definovat dva parametry. Prvním je parametr "Dveře", kde lze čtečce přiřadit režim Příchod nebo Odchod. Možnosti tedy jsou "Dveře - Příchod" "Dveře - Odchod". Druhým je parametr "Asociovaný spínač" popisující, který spínač bude ovládán čtečkou karet. Můžete zde zvolit jeden ze 4 spínačů ze sekce "Hardware->Spínače" nebo "Spínač zámku dveří", popisováno na začátku tohoto FAQ. V našem případě používáme Spínač zámku dveří.