Nyní můžeme v sekci Hardware - Tlačítka přiřadit destinaci dle platného číslovací plánu Proxy Serveru, ke kterému jsem se přihlásili pod SIP účtem