Obnovení originálního nastavení


2N®  LTE Verso  je vybaven tlačítkem RESET. Krátký stisk tlačítka (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

                                                                                                                                           Firmware 2.26 a novější:

 

 

 

Upozornění:

 

 

 

                  Další informace: