Tento návod popisuje jak zakázat náhled videa 2N IP interkomu mimo hovor.

Pomocí návodu 2N® Indoor Touch - Jak nastavit volání mezi 2N® Indoor Touch a 2N® IP Interkomem můžete nastavit volání mezi zařízeními 2N® Indoor Touch a 2N® IP Interkom a také zobrazit náhled videa 2N® IP Interkomu v případě, že zde není žádný hovor. Náhled videa mimo hovor však může být v některých scénářích nesouladem v pravidlech GDPR.

Doporučujeme používat zařízení s aktuálním firmwarem. Pro tento scénář není potřeba žádná licence.

První způsob (pro interkomy s firmwarem od verze 2.26+)
Konfigurace 2N® IP Interkomu

 

Náhled videa lze povolit či zakázat přímo v interkomu v sekci Služby - Telefon - Lokální hovory.

Druhý způsob (pro interkomy s firmwarem do verze 2.26)
Konfigurace 2N® IP Interkomu

  1. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Služby - Telefon - Hovory a nastavte režim příchozích hovorů na Vždy obsazeno. Nyní nelze zavolat na IP Interkom.

       2. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky smažte všechny Přístupové klíče. IP Interkom nyní nevyhledá Indoor Touch v síti. Volání z IP Interkomu do Indoor Touche bude stále možné.

       3. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Adresář - Uživatelé - vybraný uživatel a změňte formát telefonního čísla z device:nazev_zarizeni na sip:IP_zarizeni. IP Interkom nyní nemůže volat Indoor Touch proprietární cestou.

Konfigurace zařízení 2N® Indoor Touch

  1. V menu zařízení Indoor Touch přejděte do aplikace 2N Helios IP Mobile - Nastavení a nastavte Přístupový klíč na libovolnou hodnotu. Indoor Touch nyní nemůže být vyhledán v síti IP interkomem (stále se lze na něj zavolat) a nelze použít proprietární video náhled.

       2. V menu zařízení Indoor Touch přejděte do aplikace 2N Helios IP Mobile - Nastavení a deaktivujte Randomizaci SIP portu. Indoor Touch lze nyní zavolat telefonním číslem ve tvaru sip:IP_of_device.