Toto FAQ popisuje:

  • Jak sestavit hovor mezi 2N® Lift8 s VoIP Module a IP telefonem Yealink T42.
  • Jak zaregistrovat 2N® Lift8 na SIP Proxy a volat skrz.

 

Musíte mít nainstalovaný VoIP Modul

Vždy udržujte zařízení s posledním FW - Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru na 2N® Lift8

 

* Tento parametr je možné nastavit pouze přes hlasové menu (příchozí hovor na 2N® Lift8)

** Tento parametr je možné nastavit pouze přes Service Tool 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Tabulka parametrů

 

Mějte prosím na paměti, že při vypnutí potvrzení není v procesu žádná lidská interakce a činíte tak na vlastní zodpovědnost!

Přímý hovor na IP telefon - bez ústředny

Konfigurace 2N® Lift8

Připojení do 2N® Lift8

Připojte se do 2N® Lift8 pomocí 2N® Lift8 Service Tool, který můžete stáhnout zde

Můžete se připojit přímo, pokud znáte IP adresu, Port a heslo. Volbou typu spojení TCP a vyplněním údajů.
Pokud neznáte IP adresu prosím postupujte dle tohoto FAQ - IP adresace - Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift8
Pokud potřebujete nastavit statickou adresu nebo zapnout DHCP postupujte dle tohoto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu na 2N® Lift8?

Stiskněte Připojit

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* IP adresa IP telefonu, v našem případě používáme "192.168.51.219"
018 =*  Počet cyklů automatické volby pro ALARM(První sada 011-016) - když volaná strana nezvedne hovor, jednotka opakuje volání dle nastavené hodnoty

111 =* Potvrzovací mód čísla 1 - definuje, jak bude potvrzeno Alarmové volání
  x1x = Paměť tlačítka (1-6)
  xx1 = Typ potvrzení 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Tabulka parametrů 

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Nyní je Váš 2N® Lift8 připraven k hovoru s IP telefonem.

Konfigurace Yealink T42

Zjištění IP adresy

Nejprve musíte znát IP adresu telefonu. Aktuální IP adresu zjistíte stisknutím tlačítka OK na telefonu, když jste mimo jakoukoli nabídku (uvidíte domovskou obrazovku s datem a časem uprostřed).

IP adresa se poté zobrazí v řádku IPv4:

Přístup k webovému rozhraní Yealink T42

Nyní zadejte IP adresu do adresního řádku webového prohlížeče vašeho počítače a stiskněte Enter:

Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku webového rozhraní. Výchozí přihlášení je:

username: admin

password: admin

Konfigurace Yealink T42

Po úspěšném přihlášení přejděte na Dsskey a nakonfigurujte Line Key1. Pro Type zvolte Speed Dial, zadejte IP adresu Lift 8 do Value, pojmenujte tohle tlačítko v Label a uložte nastavení kliknutím na tlačítko Confirm:

Nyní máte nastaven klíč DSS a je ho vidět na displeji poblíž prvního tlačítka. Na váš Lift8 můžete zavolat pouhým stisknutím tohoto tlačítka:

Hovor přes SIP Proxy - Jak zaregistrovat 2N® Lift8 k ústředně

Registrace 2N® Lift8 k ústředně

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - VoIP nastavení -> a nastavte následující parametry:


1105 =** IP adresa ústředny ke které zařízení registrujete
1106 =** Uživatelské jméno
1107 =** Heslo
1109 =** SIP Port - většinou bývá 5060
1112 =** Zobrazované jméno - toto jméno uvidí volaná strana na telefonu

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* použijte číslo linky, v našem případě používáme "201"
018 =*  Počet cyklů automatické volby pro ALARM(První sada 011-016) - když volaná strana nezvedne hovor, jednotka opakuje volání dle nastavené hodnoty

111 =* Potvrzovací mód čísla 1 - definuje, jak bude potvrzeno Alarmové volání
  x1x = Paměť tlačítka (1-6)
  xx1 = Typ potvrzení 

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Nyní je Váš 2N® Lift8 připraven k hovoru s IP telefonem přes SIP proxy.

Jak zaregistrovat Yealink T42 do SIP Proxy

Zjištění IP adresy

Nejprve musíte znát IP adresu telefonu. Aktuální IP adresu zjistíte stisknutím tlačítka OK na telefonu, když jste mimo jakoukoli nabídku (uvidíte domovskou obrazovku s datem a časem uprostřed).

IP adresa se poté zobrazí v řádku IPv4:

Přístup k webovému rozhraní Yealink T42

Nyní zadejte IP adresu do adresního řádku webového prohlížeče vašeho počítače a stiskněte Enter:

Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku webového rozhraní. Výchozí přihlášení je:

username: admin

password: admin

Připojení do SIP Proxy serveru

Po úspěšném přihlášení přejděte na Account a vyplňte zvýrazněné parametry. Ostatní parametry může vyžadovat ústředna nebo váš poskytovatel služeb VoIP.