Toto FAQ popisuje jak sestavit hovor mezi 2N® Lift8 s VoIP Module a IP telefonem.

 

* Tento parametr je možné nastavit pouze přes hlasové menu (příchozí hovor na 2N® Lift8)

** Tento parametr je možné nastavit pouze přes Service Tool 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Tabulka parametrů

 

Mějte prosím na paměti, že při vypnutí potvrzení není v procesu žádná lidská interakce a činíte tak na vlastní zodpovědnost!

Přímý hovor na IP telefon - bez ústředny

Připojení do 2N® Lift8

Připojte se do 2N® Lift8 pomocí 2N® Lift8 Service Tool,který můžete stáhnout zde

Můžete se připojit přímo, pokud znáte IP adresu, Port a heslo. Volbou typu spojení TCP a vyplněním údajů.
Pokud neznáte IP adresu prosím postupujte dle tohoto FAQ - IP adresace - Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift8
Pokud potřebujete nastavit statickou adresu nebo zapnout DHCP postupujte dle tohoto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu na 2N® Lift8?

Stiskněte Připojit

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* IP adresa IP telefonu, v našem případě používáme "192.168.50.17"
018 =*  Počet cyklů automatické volby pro ALARM(První sada 011-016) - když volaná strana nezvedne hovor, jednotka opakuje volání dle nastavené hodnoty

111 =* Potvrzovací mód čísla 1 - definuje, jak bude potvrzeno Alarmové volání
  x1x = Paměť tlačítka (1-6)
  xx1 = Typ potvrzení 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Tabulka parametrů 

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Nyní je Váš 2N® Lift8 připraven k hovoru s IP telefonem.

Hovor přes SIP Proxy - Jak zaregistrovat 2N® Lift8 k ústředně

Registrace 2N® Lift8 k ústředně

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - VoIP nastavení -> a nastavte následující parametry:


1105 =** IP adresa ústředny ke které zařízení registrujete
1106 =** Uživatelské jméno
1107 =** Heslo
1109 =** SIP Port - většinou bývá 5060
1112 =** Zobrazované jméno - toto jméno uvidí volaná strana na telefonu

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* použijte číslo linky, v našem případě používáme "201"
018 =*  Počet cyklů automatické volby pro ALARM(První sada 011-016) - když volaná strana nezvedne hovor, jednotka opakuje volání dle nastavené hodnoty

111 =* Potvrzovací mód čísla 1 - definuje, jak bude potvrzeno Alarmové volání
  x1x = Paměť tlačítka (1-6)
  xx1 = Typ potvrzení 

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Nyní je Váš 2N® Lift8 připraven k hovoru s IP telefonem přes SIP proxy.