Je-li v Access Commanderu přidán vrátník vybavený displejem, nastavují se kontakty na daném displeji přímo v Access Commanderu u daného zařízení.

 

  • Vrátník IP Vario s displejem nebo IP Verso s display-modulem
  • Doporučeno vždy používat aktuální verzi Access Commanderu k zajištění plné funkcionality a podpory nejnovějšího firmwaru v zařízení

Kontakt z jiné skupiny než z té, která má přístup do zóny, v níž je zařízení s daným displejem, se se zařízením nesesynchronizuje.

V takovémto případě je třeba vytvořit onen kontakt duplicitně, přidat ho ovšem do skupiny, jež má do zóny, kde je dané zařízení, přístup, a vyplnit pouze telefonní číslo (nikoli již přístupové údaje).

 

 

POSTUP - KROK ZA KROKEM:


 

 

 

 

Vytvořit složku (kliknutím na název složky se dostanete do ní, abyste zde mohli přidávat uživatele, popř. volací skupinu nebo další podsložku,
                a sice opět použitím následujících tlačítek vpravo nahoře).

   Vytvořit volací skupinu (kliknutím na název volací skupiny se dostanete do ní, abyste zde mohli přidávat uživatele - opět daným tlačítkem vpravo nahoře).

                 Uživatelé v rámci takovéto volací skupiny budou poté vytáčeni paralelně (naráz).

   Přidat uživatele nebo skupinu již vytvořenou v rámci Access Commanderu. Uživatelé z dané skupiny budou na displeji zobrazeni jednotlivě.

 

     Kliknutím na toto tlačítko upravíme název složky, resp. volací skupiny.

     Zaškrtnutím těchto hvězdiček na pravé straně lze dávat kontaktům prioritu a kliknutím na symbol seznamu  vpravo nahoře se kontakty seřadí tak,

                 že nahoře budou právě ty s prioritou.

    Kliknutím na toto tlačítko kontakt z konfigurace displeje odstraníme.