Bluetooth - obecně

Jedná se o technologii pro bezdrátovou komunikaci mezi dvěma zařízeními na krátkou vzdálenost ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Funkce

Místo RFID karet je možné použít technologii Bluetooth. Tato identifikace je za pomoci kódu, který je jedinečný pro koncová zařízení vybavená touto technologií, tj. současné smartphony. Komunikace je bezpečná a založená na veřejných a soukromých klíčích, které se vyměňují (používáme asymetrické šifrování RSA-1028 a symetrické šifrování AES-128).

Varianty HW

V nabídce máme 3 možnosti instlací, které podporují Bluetooth:

 1. Samostatná  2N®Access Unit osazená z výroby Bluetooth modulem - 2N® Access Unit Bluetooth (916013).
 2. Samostatná 2N® Access Unit osazená z výroby kombo modulem Bluetooth + RFID - 2N® Access Unit 13,56MHz & Bluetooth (9160335 nebo 9160335-S).
 3. Jakákoli 2N® Access Unit (916009, 916010, 916019) rozšířená o Bluetooth modul (9155046 nebo kombo modul 9155082, 9155084) připojený pomocí VBUS kabelu.

Požadavky

2N® Access Unit s firmware verzí 2.25 nebo vyšší

2N® Mobile Key aplikace verze 1.0.4 pro iOS nebo verze 2.0 pro Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.quanti.helios_nfc

https://itunes.apple.com/us/app/2n-mobile-key/id1121287110

Zapnutý bluetooth a povolená poloha v telefonu.


Navigace

Průvodce krok za krokem - Jak otevřít spárované dveře pomocí aplikace 2N® Mobile Key

Průvodce krok za krokem - Jak spárovat aplikací 2N® Mobile Key s 2N® Access Unit

 1. Otevřete webový interface 2N® Access Unit a přejděte do sekce Hardware > Rozšiřujicí moduly a najděte modul Bluetooth. Operační režím „Odemčení v aplikaci“ je automaticky vybrán a můžete určit vzdálenost (rozsah signálu), ve které bude váš smartphone komunikovat s modulem Bluetooth.
           * Krátké ... přibližně 0,5 m od Bluetooth modulu 
           * Střední ... přibližně 3 m od Bluetooth modulu 
           * Dlouhé ... více než 3 m (může být i více než 10 m, v závislosti na prostředí, kde je 2N® Access Unit s modulem Bluetooth nainstalována  V režimu Odemčení v aplikaci, budete moci otevřít dveře klepnutím na ikonu dveří v aplikaci v těsné blízkosti dveří 2. Nainstalujte aplikaci 2N® Mobile Key z oficiálního obchodu (Google Play / App Store) na zařízení, na kterému chcete přiřadit přístup pomocí Bluetooth.

 3. Ve webové konfiguraci interkomu přejděte do sekce Adresář - Uživatelé a vyberte uživatele, kterému chcete udělit přístup pomocí Bluetooth. Vyplňte uživatelské jméno a sjedtě níže dolů k parametrům Uživatelský mobilní klíč. Kliknutím na ikonu párování, jak je znázorněno na obrázku níže, vygenerujete PIN kód pro spárování interkomu s mobilním telefonem.


            


  Jakmile to uděláte, vygeneruje se Vám PIN kód pro spárování s aplikací telefonu, jak je znázorněno na obrázku níže:
  Výchozí doba platnosti kódu PIN je 1 hodina. Mobilní telefon musíte spárovat před vypršením této doby.

  Platnost PINu může být změněna v sekci: Služby > Mobile Key > Nastavení párovacího režimu.

 4. Přibližte se k zařízení, na kterém jste právě aktivovali párovací režim na vzálenost 1 - 2 metrů.

 5. Jakmile budete v těsné blízkosti 2N® Access Unit, zapněte aplikaci 2N® Mobile Key a klepněte na SPÁROVAT NOVÁ ZAŘÍZENÍ. 6. Aplikace začne vyhledávat zařízení v okolí. 7. Jakmile je vyhledávání dokončeno, v aplikaci naleznete seznam dostupných zařízení, vyberte to, na kterém jste aktivovali párovací režim stisknutím tlačítka SPÁROVAT. 8.  Aplikace Vás požádá o autorizační PIN, který byl vygenerován pomocí 2N® Access Unit. Stisknutím POTVRDIT se Váš mobil pokusí navázat spojení.

   

   

   

   

  Android

  iOS

 9. Pokud jste vše nastavili správně a zadali správny PIN, zobrazí se potvrzovací obrazovka s nápisem „Párování bylo úspěšné“.

Step by step guide - How to open paired doors using 2N® Mobile Key app

 1. Pokud jste si již spárovali aplikaci 2N® Mobile Key s 2N® Access Unit, vstupujte do blízkosti tohoto zařízení. 2. Vezměte své zařízení, otevřete aplikaci 2N® Mobile Key, aplikace by za okamžik měla ukázat dostupné, spárované zařízení.

 3. Jakmile je zařízení nalezeno, stiskem tlačítka níže, zařízení aktivujete:
 4. Pokud se správně autorizujete, dveře se otevřou. V aplikaci znázorněno zelenou barvou.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Android

  iOS

   

   

Tento manuál se vztahuje na:

 1. 2N® Access Unit
 2. 2N® Access Unit 2.0
 3. 2N® Access Unit M
V případě, že máte více zařízení, která jsou spravovány pomocí 2N® Access Commanderu, nemusíte každé zařízení párovát zvlášť. Stačí pouze nahrát uživatele do 2N® Access Commanderu, který automaticky spáruje všechny ostatní zařízení, ke kterým má uživatel přístup.

 

 

 

 1. Powered by Atlassian Confluence 5.3Team Collaboration Software
 2. Report a bug
 3. Atlassian News